ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Follow Up Of Patients With Crush Injuries Due To Earthquake İn Orthopaedics And Traumatology Clinics [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 810-813

Follow Up Of Patients With Crush Injuries Due To Earthquake İn Orthopaedics And Traumatology Clinics

Cuma Kılıçkap, Hakan Öngü, Volkan Gürkan, Erkal Bilgiç, G. Tuğrul Berkel
Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul,türkiye

Results of the clinical following of 120 patients, who had crush injuries İncured during earthquakes that took place on 17th August 1999 (98 patients) and 12th November 1999 (22 patients), had been evaluated. Patients with crush injuries wcre dividcd into two groups: those who had fasciotomy and those without a fasciotomy. in these patients one must follow (1) general health status and vital functions, (2) renal function and fluid-electrolyte balance, (3) fasciotomy site, (4) vascular and neurologic status of the extremity. it is possible to avoid crush syndrome, if we can help the patients in the excretion of mynglobin that is released from the muscles of the injured extremity. This necessitates early and adequate fluid replacement, with a special emphasis on strict follow up of the fluid regimen. İn the treatment of patients who had developed crush syndrome, ncphrologists must be ineluded in the follow up team. Wound çare of patients who had fasciotomi, follow up of renal function and fluid-electrolyte balance and an uninterrupted regimen for patients who need dialysis are the eritical issues in the primary çare uf these patients. On the other hand, hyperbaric oxygen treatment, psychiatrie diseases, restoratiou of social relations and supplying the necessary materials for the treatment of patients )In extretne conditions such as earthquakes are the other difficult problems waiting for a solution. it is not clear whether predetermined treatment protocols can be applied in disaesters successfully. At least they can serve as a guide. We found it useful to share our experience with the others.

Keywords: Earthquake, Crush, Fasciotomy, Mponecrosis.

Deprem Sonrası Crush Yaralanmalı Hastaların Ortopedi Kliniklerinde İzlenmesi

Cuma Kılıçkap, Hakan Öngü, Volkan Gürkan, Erkal Bilgiç, G. Tuğrul Berkel
Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul,türkiye

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi kliniğinde yatırılarak tedavi gören; 17 Ağustos depremindeki 98 hastanın ve 12 Kasım Düzce depremindeki 22 hastanın genel verileri ile bu hastalardan Crush yaralanmalı hastaların klinikte izlenmesine ait bulgular değerlendirilmiştir. Crush yaralanmalı hastalan, fasiotomi yapılanlar ve fasiotomi yapılmadan izlenenler olarak iki grupta değerlendirdik. Bu hastalarda; l-Genel medikal durum, 2-Böbrck fonksiyonları ve sıvı-elektrolit düzeylerinin izlenmesi 3-Fasiotomili olguların yara bakımı 4-Ekstrcmitcnin durumunun izlenmesi öne çıkmaktadır. Göçük altından çıkarılan ekstremi tenin, tahrip olan kasının, yıkım ürünleri myoglobin'in böbreklerde hasar meydana getirmeden yeterli ve alkali diürezin sağlanması ile Crush Sendromunu önlemek mümkündür. Erken ve yeterli sıvı replasmanı yapılması, verilen sıvı miktarı ile çıkarılan sıvının izlenmesi gereklidir, Crush Sendromu gelişen olguların Nefrologlarla beraber izlenmesinde ve diğer medikal-sosyal problemlerinin çözümü, gerekli işlemlerin takibi hayati öneme sahiptir. Fasiotomi yapılan olguların günlük yara bakımı, aldığı- çıkardığı sıvı miktarının izlenmesi, yine bu hastaların böbrek fonksiyonlarının izlenmesi ve dializ gerektiren olguların tedavilerinin aksatılmadan yapılması önemlidir. Bu hastalarda ayrıta, hiperbarik oksijen tedavisi, psikiyatrik problemlerin çözümü, sosyal ilişkilerin sağlanması ile tedavi için gerekli malzemenin tesbiti ve sağlanması gibi problemlerle karşılaşılmıştır. Kitlesel yaralanmalarda felaketin çapı ile değişmek üzere bu problemlerin çözümünde önceden verilen kalıpların ne kadar geçerli olduğu tartışmalıdır. Ancak bu tür deneyimlerin aktarılmasında yarar olduğu düşüncesiyle bu çalışmayı yaptık.

Anahtar Kelimeler: Deprem, Crush, Fasciotomi, Myonekroz

Cuma Kılıçkap, Hakan Öngü, Volkan Gürkan, Erkal Bilgiç, G. Tuğrul Berkel. Follow Up Of Patients With Crush Injuries Due To Earthquake İn Orthopaedics And Traumatology Clinics. South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 810-813

Corresponding Author: Cuma Kılıçkap, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale