ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Comparison of the effect of levobupivacain and bupivacain during epidural anesthesia in elective hysterectomies [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2008; 19(1): 7-16

Comparison of the effect of levobupivacain and bupivacain during epidural anesthesia in elective hysterectomies

Feriha Temizel, Özlem Demirtaş, Tamer Kuzucuoğlu, Gülten Arslan, Hakan Erkal, Hüsnü Süslü, Yaman Özyurt, Göksu Yurtcan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training ve Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation 1, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: We aimed to compare the effects of bupivacaine and levobupivacaine applied by an epidural catheter in elective hysterectomies.
METHODS: Fifty patients, ASA I-II class, were included in this study. Patients were divided into two groups randomly as bupivacaine (Group B) or levobupivacaine (Group L). Group B received 17 ml (85 mg) bupivacaine and Group L received 17 ml (85 mg) levobupivacaine. Hemodynamic parameters were recorded before achievement of epidural block, at the beginning of block and at the 5th, 10th, 15th, 30th, 45th, 60th, 90th, and 120th minute, at the end of the operation, and at the postoperative 15th and 30th minute. Sensorial level was evaluated by loss of sensation to both cold (ice test) and pinprick test and motor block intensity was assessed bilaterally with modified Bromage scale every two minutes. The onset of sensorial block and motor blockade, time to reach T6 sensorial blockade, time to regression of motor and sensorial block, duration of postoperative first analgesic requirement, side effects, and operation time were recorded. The visual analog scale (VAS) was used to assess the intensity of pain during surgery.
RESULTS: There were no statistically significant differences between the two groups according to the demographic-hemodynamic data and ASA physical status (p>0.05). There was also no statistically significant difference between the two groups according to the onset of and time to regression of sensory and motor blocks, duration of the postoperative first analgesic requirement and duration of the surgery (p>0.05).
CONCLUSION: In view of the determined similarities, we concluded that levobupivacaine seems to be a suitable alternative to bupivacaine in epidural anesthesia.

Keywords: Bupivacaine, epidural anesthesia, levobupivacaine

Elektif histerektomilerdeki epidural anestezi uygulamalarında levobupivakain ve bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması

Feriha Temizel, Özlem Demirtaş, Tamer Kuzucuoğlu, Gülten Arslan, Hakan Erkal, Hüsnü Süslü, Yaman Özyurt, Göksu Yurtcan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada, elektif histerektomi ameliyatı geçirecek hastalarda epidural levobupivakain ve bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEMLER: ASA I-II grubundaki 50 hasta çalışmaya dahil edildi. Grup B hastalara 17 ml (85mg) izobarik bupivakain, Grup L hastalara 17 ml (85 mg) izobarik levobupivakain epidural aralıktan uygulandı. Hemodinamik parametreler, epidural blok öncesi, epidural blok başlangıç, 5., 10., 15., 30., 45., 60., 90. ve 120. dk, ameliyat bitimi, ameliyat sonrası 15. dk ve 30. dk’lar izlenerek kaydedildi. Duyusal blok seviyesi “pin-prick” ve buz testi ile, motor blok seviyesi ise modifiye Bromage skalası ile, lokal anestezik verilmesi sonrası her iki dakikada bir değerlendirildi. Her iki ilaç için duyusal blok başlama ve gerileme, duyusal bloğun T6’ya ulaşma süreleri, motor blok başlama ve gerileme süresi, ilk analjezik gereksinim süresi, ameliyat süresi ve yan etkiler kaydedildi. Cerrahi işlem başladıktan sonra ağrı şiddetini belirlemek amacıyla vizüel analog skala (VAS) kullanıldı.
BULGULAR: Gruplar arasında demografik özellikler, ASA sınıflaması ve hemodinamik parametreler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu (p>0,05). Duyusal ve motor blok başlama, gerileme süresi, ilk analjezik ihtiyacı süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi (p>0,05).
SONUÇ: Benzer özelliklere sahip olması nedeniyle epidural anestezi uygulamalarında levobupivakainin bupivakaine uygun bir seçenek olabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Bupivakain, epidural anestezi, levobupivakain

Feriha Temizel, Özlem Demirtaş, Tamer Kuzucuoğlu, Gülten Arslan, Hakan Erkal, Hüsnü Süslü, Yaman Özyurt, Göksu Yurtcan. Comparison of the effect of levobupivacain and bupivacain during epidural anesthesia in elective hysterectomies. South Clin Ist Euras. 2008; 19(1): 7-16

Corresponding Author: Feriha Temizel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale