ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The Effectiveness Of The Serum Ca-125 For The Management Of Patients With Endometrial Carcinoma [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 808-809

The Effectiveness Of The Serum Ca-125 For The Management Of Patients With Endometrial Carcinoma

İlknur Aköz, Seval Adanalı, Melahat Atasever
Ankara Onkoloji Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Ankara, Türkiye

In this study, we obtained that the effectiveness of the serum CA-125 for the management of patients with endometrial carcinoma, We found that high level serum CA 125 which was found preoperatively was not an indicator to the involvement of the extrauterine structures with the tumor. However, preoperative normal level of CA-125 was a strong sign of the disease limited to uterus, but it was not shown possibility of the recurrence. Elevated levels of CA-125 accompanied most clinical recurrences with the excception of isolaced vaginal vault recurrences. There was a correlation between advanced stage of the disease and the level of CA-125.

Keywords: CA-125, Endometrial Carcinoma

Endometrium Karsinomlu Hastalarda Ca-125' İn Tanı Ve Takipteki Rolü

İlknur Aköz, Seval Adanalı, Melahat Atasever
Ankara Onkoloji Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Ankara, Türkiye

Endometrium karsinomunun tanı ve takibinde CA-125 ' in etkinliğini araştırdığımız bu çalışmada; ameliyat üncesi yüksek CA-125 düzeyinin, intraoperatif olarak hastalığın ekslrauteriıı yayıhmına ışık tuımadığını; ancak ameliyat öncesi normal CA-125 düzeyinin, hastalığın tıterusta sınırlı olduğunun kuvvetli bir göstergesi olduğunu fakat rekürrens olasılığını önceden bildirmediğini; klinik nükslerin çoğunun yükselmiş CA-125 düzeyi ile birlikte olduğu halde vageıı euft rekürrensinde CA-125 düzeyinin normal olabileceği ve ileri evre endometrium karsinomlarında hastalığın evresi ile CA-125 arasında bir korelasyon olduğunu tesbit ettik

Anahtar Kelimeler: CA-125. Endomctrium Karsinomu

İlknur Aköz, Seval Adanalı, Melahat Atasever. The Effectiveness Of The Serum Ca-125 For The Management Of Patients With Endometrial Carcinoma. South Clin Ist Euras. 2000; 11(1): 808-809

Corresponding Author: İlknur Aköz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale