ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
EVALUATION OF 6238 HUMAN RABIES POSTEXPOSURE PROPHYLAXIS IN KARTAL EDUCATION HOSPITAL [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1995; 6(3): 545-548

EVALUATION OF 6238 HUMAN RABIES POSTEXPOSURE PROPHYLAXIS IN KARTAL EDUCATION HOSPITAL

İsmihan Kuzu1, Nuray Oltan Sahan1, Salih Kenan Şahin1, Serdar Özer1
Karta Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Rabies prophylaxis was administered to the 6238 people who applied to our station for animal contacts or bites between 1987 and 1993. Males composed 73% (4530) of the cases; females composed 27% (1708) of the cases; people under age of 15 composed 15% (3150). The sources of animal bites are dogs which are 71 %(4458) of the animals, cats which are 19 % (1218), mice which are 8 % (498) and other animals which are 2% (63). Two percent (85) of the cases was included in the vaccine programme because of a likely contact with a rabies animal or person 85 % (5272) of the cases received HDCV, 15 % (966) of the cases received Semple-Type vaccine and 7% (430) of the cases received also antirabies serum (ARS). The application rate in the first 72 hours after the contact was84.5%. The percentage of the adaptation to the planned vaccine programme was 89.7 %. Rabies was determined at the 18 of the 25 animals investigated in the six years. Also, the rabies was detected in 2 cases who received vaccine. According to our results, Kartal and its environment can be accepted as a risky region because there are animal and human rabies cases and the bites of domestic animals are seen frequently. Because of the importance of human life, the indication of prophylaxis was broadened and HDCV, which is generally much more protective and safer, was applied. It is also observed that the people of that region are sensitive enough to this rabies prophylaxis applied to human.


AŞI İSTASYONUMUZDA KUDUZ PROFLAKSİSİ UYGULANAN 6238 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

İsmihan Kuzu1, Nuray Oltan Sahan1, Salih Kenan Şahin1, Serdar Özer1
Karta Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği

1987-1993 yılları arasında aşı istasyonumuza hayvan ısırıkları ve temaslar nedeniyle başvuran 6238 kişiye kuduz proflaksisi uygulanmıştır. Olguların 4530 (%73)'u erkek, 1708 (%27)'i kadın ve 3150 (%51)'si 15 yaşın altındadır. Hayvan ısırıklarının 4458 (%71)'ini köpek, 1218 (%19)'ini kedi, 498 (%8)'ini fare, ve 63 (%2)'ünü diğer hayvan ısırıkları oluşturmaktadır. Şüpheli indirekt temas nedeniyle de 85 (%2) olgu aşı programına alınmıştır. Vakaların 5272 (%85)'sine HDCV aşısı, 966 (%15)'sına Semple aşısı ve 430 (%7)'una da ilaveten antirabies serum uygulanmıştır. Temas sonrası ilk 72 saatteki baş vuru oranı % 84.5, planlanan aşı programına uyum oranı ise % 89.7 dir. Bu yedi yıllık dönemde incelemeye alınan 25 hayvanın 18'inde kuduz yönünden pozitiflik saptanmış, ayrıca aşı programına aldığımız iki vakada kuduz gelişmiştir. Sonuçlarımıza göre, Kartal ve çevresi; evcil hayvanlara bağlı ısırıkların çok yüksek oluşu, hayvan ve insan kuduz vakalarının görülmesi nedeniyle riskli bir bölge kabul edilebilir. Bu nedenle maliyet dikkate alınmaksızın, insan hayatının önemi göz önüne alınarak profilaksi indikasyonu geniş tutulmuş ve çoğunlukla daha güvenli ve koruyucu aşı olan HDCV uygulanmıştır.Ayrıca bölge halkımızın, insanlara uygulanan kuduz profilaksisine karşı yeterli duyarlılığa sahip olduğu gözlenmiştir.


İsmihan Kuzu, Nuray Oltan Sahan, Salih Kenan Şahin, Serdar Özer. EVALUATION OF 6238 HUMAN RABIES POSTEXPOSURE PROPHYLAXIS IN KARTAL EDUCATION HOSPITAL. South Clin Ist Euras. 1995; 6(3): 545-548
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale