ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The importance of size and number of cysts in pulmonary hydatid cyst patients [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2013; 24(1): 13-18 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2013.37039

The importance of size and number of cysts in pulmonary hydatid cyst patients

Şenol Ürek, Tuğba Coşgun, Levent Alpay, Mustafa Akyıl, Aysun Mısırlıoğlu, Çağatay Tezel
Sureyyapasa Chest Disease and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: We aimed to evaluate patients who underwent surgery because of hydatid cysts and to have providence for future patients.
METHODS: Patients (n=78) who had surgery with a hydatid cyst between 2006-2011 were considered retrospectively. Pre- to post-operative parameters were compared and related cases were investigated. In this study it was aimed to have providence postoperatively about time and amount of drainage and hospitalization time of patients according to age, effected side, symptoms, and preoperative radiological findings of patients, especially size of hydatid cyst or number of cysts.
RESULTS: In our study, the mean age of patients who had surgery because of hydatid cysts was 33.74±17.1 years. Sizes of cysts were compared with age, time and amount of drainage, and hospitalization time of patients. Only age and size of cysts was inveresely correlated statistically. Size and number of cysts, postoperative morbidity, time and amount of drainage and hospitalization time of patients were analyzed with Spearman’s rho test. Only the relation between the number of cysts and duration of drainage was significant (p=0.04).
CONCLUSION: As predicted in pulmonary hydatid disease, early age led to bigger cyst dimension. However, no correlation was determined between cyst count/dimension.

Keywords: Echinococcus granulosus, cystic hydatic, cyst count and dimension

Pulmoner kist hidatik olgularında kistlerin boyutları ve sayılarının önemi

Şenol Ürek, Tuğba Coşgun, Levent Alpay, Mustafa Akyıl, Aysun Mısırlıoğlu, Çağatay Tezel
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul

AMAÇ: Çalışmamızda pulmoner kist hidatik nedeniyle ameliyat edilen olgular değerlendirildi ve gelecek dönemdeki hastalar için öngörü sahibi olabilmek amaçlandı.
YÖNTEMLER: 2006-2011 tarihleri arasında pulmoner kist hidatik nedeniyle ameliyat edilen 78 olgu geriye dönük olarak değerlendirildi, ameliyat öncesi ve sonrası parametreler karşılaştırılıp ilişkili olabilecek durumlar araştırıldı. Hastaların yaşı, hastalıklı tarafı, semptomları, ameliyat öncesi radyolojik bulguları özellikle kist boyutu veya ameliyat edilen kistlerin sayıları değerlendirerek hastaların ameliyat sonrası dönemleri (drenaj süresi, drenaj miktarı, hospitalizasyon süresi) hakkında öngörü sahibi olabilmek amaçlandı.
BULGULAR: Kist hidatik nedeniyle ameliyat edilen hastaların ortalama yaşı 33.7±17.1 idi. Kist boyutları ile yaş, drenaj miktarı ve süresi, hospitalizasyon süresi, morbidite oranı karşılaştırıldı. İstatistiksel olarak yalnızca hastanın yaşı ve kist boyutu arasında ters korelasyon tespit edildi. Kistlerin boyutları ve sayıları ile ameliyat sonrası morbiditeleri, hospitalizasyon süreleri, drenaj süreleri ve miktarları, Spearman’s rho test ile değerlendirildi. Yalnızca kist sayısı ve drenaj süresi arasındaki ilişki anlamlı bulundu (p=0.04).
SONUÇ: Akciğer kist hidatikleri için beklenildiği gibi erken yaş grubunda kist çapının daha büyük olduğu saptandı. Kist sayısı ve boyutlarının ameliyat komplikasyonlarını artırmadığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: Ekinokokus granulozuz, kist hidatik, kist sayısı/boyutu

Şenol Ürek, Tuğba Coşgun, Levent Alpay, Mustafa Akyıl, Aysun Mısırlıoğlu, Çağatay Tezel. The importance of size and number of cysts in pulmonary hydatid cyst patients. South Clin Ist Euras. 2013; 24(1): 13-18

Corresponding Author: Şenol Ürek, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale