ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Complıcated Lıver Hydatıd Cyst Wıth Abscess Formatıon [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2006; 17(2): 93-96

Complıcated Lıver Hydatıd Cyst Wıth Abscess Formatıon

Fazlı Cem Gezen1, Selahattin Vural1, Barış Tüzün1, Nimet Süslü1, Feyyaz Onuray1, Gülay Dalkılıç1, Tolgay Akın1, Orhan Şad2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği

The liver hydatid cyst still remains as a challenging disease in the current practice. The most common complication is related to biliary system. Bilioenteric anastomoses or external biliary drainage may be necessary for the treatment of biliary complications. Hydatid cyst of the liver is space occupying lesion that can form atrophy and hypertrophy complex. Iatrogenic lacerations can develop during operation due to the atrophy hypertrophy complex and dense adhesions of the hydatid cyst disease of liver. In this paper a patient with infected hydatid disease is presented. The exploration of the common bile duct was not performed, since the patient has dense adhesions to the hepatoduodenal ligament related to the hydatid cyst and atrophy and hypertrophy complex. A postoperative biliary fistula was observed which was diagnosed with ERCP and treated with endoscopic syphincterotomy. The fistula was healed on the seventeenth day.

Keywords: Hydatid cyst, ERCP; liver abscess/diagnosis/surgery.

Apseleşme İle Giden Komplike Karaciğer Kist Hidatiği

Fazlı Cem Gezen1, Selahattin Vural1, Barış Tüzün1, Nimet Süslü1, Feyyaz Onuray1, Gülay Dalkılıç1, Tolgay Akın1, Orhan Şad2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği

Karaciğer kist hidatik hastalığına bağlı komplikasyonlar günümüzde halen görülebilmektedir. Biliyer komplikasyonlar en sık görülenleridir. Bu komplikasyonlar biliyoenterik anastomozlar veya eksternal drenaj gerektirebilir. Karaciğerde yer kaplayan lezyonlar olan hidatik kistler atrofi-hipertrofi kompleksine yol açabilirler. Atrofi hipertrofi kompleksi ve hidatik kiste bağlı yapışıklıklar nedeniyle ameliyat esnasında iyatrojenik yaralanmalar gelişebilir. Olgumuzda infekte olmuş karaciğer hidatik kisti mevcuttu. Atrofi hipertrofi kompleksi gelişmiş, hidatik kiste bağlı hepatoduodenal ligamentte yapışıklıkları olan olguda koledok eksplorasyonu uygulanmadı. Olguda ameliyat sonrasında safra fistülü gelişti. Endoskopik retrograd kolanjiopankreatikografi ile tanı konan ve endoskopik sfinkterotomi uygulanan olguda 17. gün fistül kapandı.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Hidatik kist, ERCP; karaciğer apsesi/tanı/cerrahi.

Fazlı Cem Gezen, Selahattin Vural, Barış Tüzün, Nimet Süslü, Feyyaz Onuray, Gülay Dalkılıç, Tolgay Akın, Orhan Şad. Complıcated Lıver Hydatıd Cyst Wıth Abscess Formatıon. South Clin Ist Euras. 2006; 17(2): 93-96

Corresponding Author: Fazlı Cem Gezen
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale