ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
REPEAT ENDOSCOPIC THIRD VENTRICULOSTOMY [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2004; 15(1): 31-32

REPEAT ENDOSCOPIC THIRD VENTRICULOSTOMY

Burak O Boran1, Adnan Dağçınar1, M Memet Özek1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Nöroşirurji Kliniği

Endoscopic third ventriculostomy, despite success rates varying up to 90%, fails within the first year, in about 20% of the patients. If the primary ventriculostomy fails, general tendency is to insert a ventriculoperitoneal shunt, rather than to attempt a repeat endoscopic third ventriculostomy. The aim of the study was to review 6 patients, who have undergone repeat endoscopic third ventriculostomy, retrospectively in order to present the experience gained. Four of the patients were female and two were male. The average age of the patients was 6 years. The average time interval between the first and repeat endoscopic procedures was 11 months. Intra-operative findings during the repeat endoscopic third ventriculostomy were as follows; the ostomy was closed by scar tissue in four of the patients, the ostomy was extremely diminished in size in one of the patients and a second arachnoid membrane was noted in one of the patients. The success rate of repeat endoscopic third ventriculostomy was 83%. As a conclusion, repeat endoscopic third ventriculostomy has a low complication and high success rate and in selected patients it may provide a chance for shunt free survival.

Keywords: ENDOSCOPY, THIRD VENTRICULOSTOMY, HYDROCEPHALUS

ENDOSKOPIK III. VENTRİKULOSTOMİNİN TEKRARI

Burak O Boran1, Adnan Dağçınar1, M Memet Özek1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Nöroşirurji Kliniği

Endoskopik 111. ventrikülostomi %90'lara varan başarı oranlarına rağmen, hastaların yaklaşık %20'sinde ilk bir sene içerisinde etkinliğini yitirmektedir. Bu tip durumlarda genel eğilim tekrar endoskopik 111. ventrikülostomi uygulamak yerine, ventriküloperitoneal şant takmak yönündedir. Bu çalışmada amaç, tekrar endoskopik 111. ventrikülostomi uygulanan 6 hastayı geriye dönük olarak gözden geçirerek edinilen tecrübeyi sunmaktır. Hastaların 4'ükız, 2'si erkekti. Yaş ortalaması 6 yaştı. İlk endoskopik girişim ile tekrar endoskopik girişim arasında geçen süre ortalama 11 aydı. Tekrar endoskopik 111. ventrikülostomi esnasında 4 hastada deliğin skar dokusu ile kapandığı görüldü, 1 hastada deliğin ileri derecede küçüldüğü gözlendi ve 1 hastada da deliğin altında ikinci bir araknoid membran saptandı. Tekrar endoskopik 111. ventrikülostomi sonrası %83 oranında başarı sağlandı. Sonuç olarak tekrar endoskopik 111. ventrikülostomi başarı oranı yüksek, komplikasyon oranı düşük bir işlem olup seçilmiş hastalara şanttan bağımsız bir hayat sürme şansını tanıyabilir.

Anahtar Kelimeler: ENDOSKOPİ, ÜÇÜNCÜ VENTRİKÜLOSTOMİ, HİDROSEFALİ

Burak O Boran, Adnan Dağçınar, M Memet Özek. REPEAT ENDOSCOPIC THIRD VENTRICULOSTOMY. South Clin Ist Euras. 2004; 15(1): 31-32
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale