ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Death due to scorpion sting: Child case report [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2013; 24(1): 50-53 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2013.29292

Death due to scorpion sting: Child case report

Ali Karakuş1, Vefik Arıca2, Tanju Çelik2, Murat Tutanç2, Cem Zeren3, Seçil Günher Arıca4
1Mustafa Kemal University Medical Faculty, Department of Emergency Medicine, Hatay, Turkey
2Mustafa Kemal University Medical Faculty, Department of Pediatrics, Hatay, Turkey
3Mustafa Kemal University Medical Faculty, Department of Forensic Medicine, Hatay, Turkey
4Mustafa Kemal University Medical Faculty, Department of Family Medicine, Hatay, Turkey

A scorpion sting is a serious and life-threating emergency emergent condition and is generally fatal in childhood. Heart, respiratory and nervous system complications may occur due to the effect of scorpion venom. The precise indications and using scorpion antivenin and other drugs in the treatment is still controversial. In this study, etiological factors and treatments are discussed in a four year old boy that died due to a scorpion sting.

Keywords: Scorpion sting, death, pulmonary edema

Akrep sokması nedeniyle ölüm: Çocuk olgu sunumu

Ali Karakuş1, Vefik Arıca2, Tanju Çelik2, Murat Tutanç2, Cem Zeren3, Seçil Günher Arıca4
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Hatay
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Hatay
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Hatay
4Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Hatay

Akrep sokması ciddi, hayatı tehdit edebilen acil bir durumdur ve özellikle çocukluk çağında ölümcül olabilir. Akrep venomunun etkisiyle kalp, solunum ve sinir sistemi ile ilgili komplikasyonlar görülebilir. Tedavide kullanılan antivenomun ve diğer ilaçların kullanımı ve kesin endikasyonları hala tartışmalıdır. Bu çalışmada dört yaşında akrep sokması sonucu ölen bir çocuk olguda etyolojik faktörler ve tedavi yöntemleri tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Akrep sokması, ölüm, pulmoner ödem

Ali Karakuş, Vefik Arıca, Tanju Çelik, Murat Tutanç, Cem Zeren, Seçil Günher Arıca. Death due to scorpion sting: Child case report. South Clin Ist Euras. 2013; 24(1): 50-53

Corresponding Author: Ali Karakuş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale