ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Prımary Squamous Cell Carcınoma Of The Breast: A Case Report [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2006; 17(2): 89-92

Prımary Squamous Cell Carcınoma Of The Breast: A Case Report

Aylin Ege Gül1, Coşkun Yıldız2, Gülay Dalkılıç3, Sevinç Hallaç Keser1, Yunus Gül4, Nimet Karadayı1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
2Pendik Devlet Hastanesi Cerrahi Kliniği
3Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği
4Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği

Primary squamous cell carcinoma (SCC) of the breast is a very rare entity. The case we present was diagnosed as SCC after histopathogical analysis. Since metastatic SCCs of the breast mostly origin from lung, cervix, urinary bladder, esophagus and skin, after the diagnosis, those sites were examined. No other tumor focus was detected and therefore, the case was considered being a primary breast carcinoma. In order to put stress on the need to exclude the probability of metastasis in such kind of rare entities, the recent literature is reviewed and presented.

Keywords: Biopsy, breast neoplasms/diagnosis, carcinoma, squamous cell/diagnosis.

Memenin Primer Skuamöz Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu

Aylin Ege Gül1, Coşkun Yıldız2, Gülay Dalkılıç3, Sevinç Hallaç Keser1, Yunus Gül4, Nimet Karadayı1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
2Pendik Devlet Hastanesi Cerrahi Kliniği
3Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği
4Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği

Memenin primer skuamoz hücreli karsinomu (SHK) oldukça seyrek rastlanan bir metaplastik meme tümörüdür. Sunulan olguda histopatolojik inceleme ile SHK saptandı. Memenin metastatik SHK’larının çoğu akciğer, serviks, mesane, özofagus ve deriden kaynaklandığından bu odaklar araştırıldı. Başka bir odak olmaması nedeni ile olgu, birincil meme tümörü kabul edildi. Bu tür seyrek rastlanan olgularda vücuttaki başka bir birincil odağın metastazı olasılığının ekarte edilmesi gerektiğini vurgulamak amacıyla konu literatür bilgileri ışığında irdelendi.

Anahtar Kelimeler: nahtar Sözcükler: Biyopsi, meme tümörleri/tanı, karsinom, skuamöz hücreli/tanı.

Aylin Ege Gül, Coşkun Yıldız, Gülay Dalkılıç, Sevinç Hallaç Keser, Yunus Gül, Nimet Karadayı. Prımary Squamous Cell Carcınoma Of The Breast: A Case Report. South Clin Ist Euras. 2006; 17(2): 89-92

Corresponding Author: Aylin Ege Gül
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale