ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
THE HCV CARRIER STATE OF THE HEALTHY MOTHERS AND PERINATAL TRANSFUSION OF HCV TO THEIR NEWBORNS [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1999; 10(2): 743-745

THE HCV CARRIER STATE OF THE HEALTHY MOTHERS AND PERINATAL TRANSFUSION OF HCV TO THEIR NEWBORNS

Masum Koşal1, Yasemin Akın Ekmekçioğlu1, Gülnur Tokuç1, Ayça Vitrinel1, Serdar Özer1, Nur Benzonana1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

The aim of this study is to determine the HCV prevalance of pregnant women in our county and to assess the vertical transmission of HCV infection and/or HCV antibody to their newborns. 1005 healty looking pregnant women who had been admitted into our hospital between December 1997 and July 1998 were screened for HCV antibody. Four of 1005 were found to be anti-HCV positive (0.39 %). All of the four anti-HCV positive mothers and their newborns were screened for anti-HIV, anti-HCV (Ig M) and HCV-RNA by Elisa and PCR respectively, and liver function tests were also evaluated. All of the four anti-HCV positive mothers were found to be anti-HIV and anti-HCV(IgM) negative, only one was found to be HCV-RNA positive. Among the newborns of four anti-HCV positive mothers, only two were found to be anti-HCV positive (50%) and one of them was born from a HCV-RNA positive mother. The HCV antibodies found in these two newborns were likely to be due to the passive transfer of antibodies (Ig G) through the placenta. Anti-HCV, anti-HIV and HCV-RNA were found to be negative in all of these four newborns.. As a conclusion, our study showed that HCV antibody positivity is 0.39 % among pregnant women and routine screening for HCV antibody during pregnancy is not cost effective for our county.

Keywords: HCV, ANTI-HCV, VERTICAL TRANSMISSION

SAĞLIKLI ANNE VE YENİDOĞANLARINDA HEPATİT C VİRUS TAŞIYICILIĞI VE VERTİKAL GEÇİŞİN ARAŞTIRILMASI

Masum Koşal1, Yasemin Akın Ekmekçioğlu1, Gülnur Tokuç1, Ayça Vitrinel1, Serdar Özer1, Nur Benzonana1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

Bu çalışmada, anti-HCV pozitif annelerin, HCV enfeksiyonunu ve/veya antikorunu vertikal yolla yenidoğanlarına ne derece geçirebildiklerini araştırdık. Anti-HCV pozitifliğini baz alarak, gebelerde HCV insidansını saptamayı da amaçladık. HCV taşıyıcılığını ve vertikal geçişini izlemek amacı ile hastahanemiz Kadın Doğum Kliniğine başvurup doğum için yatırılan sağlıklı 1005 gebede anti-HCV pozitifliğini araştırdık ve dört gebede anti-HCV'i pozitifliği saptadık (% 0.39). Bu pozitif annelerde ve yenidoğanlarında ayrıca anti-HIV, antiHCV (IgM) ve HCV-RNA çalıştık. Dört anti-HCV (+) annenin dördü de HIV (-) ve anti-HCV (IgM) (-) bulundu. Yalnız bir olguda HCV-RNA pozitif bulundu. Bu annenin ve HCV-RNA negatif üç anneden birinin yenidoğanında yani toplam iki yenidoğanda anti-HCV pozitif olarak saptandı. Bu pozitif dört annenin dört yenidoğanında da anti-HIV, anti-HCV (IgM) ve HCV-RNA negatif olarak bulundu. Bu antikorların plasentadan geçen Ig G tipinde pasif antikorlar olabileceğini düşündük. Çalışmamızda, tüm dünyadaki HCV taşıyıcılığının HBV'den daha düşük ve vertikal geçişinin daha seyrek olduğu yönündeki diğer çalışmalara uygunluk gösterdiğini düşünmekteyiz. Sonuç olarak HCV'nin tüm gebelerde rutin olarak taranmasına gerek yoktur. Riskli anne ve yenidoğanların taraması yeterlidir.

Anahtar Kelimeler: HCV, ANTİ-HCV, VERTİKAL GEÇİŞ

Masum Koşal, Yasemin Akın Ekmekçioğlu, Gülnur Tokuç, Ayça Vitrinel, Serdar Özer, Nur Benzonana. THE HCV CARRIER STATE OF THE HEALTHY MOTHERS AND PERINATAL TRANSFUSION OF HCV TO THEIR NEWBORNS. South Clin Ist Euras. 1999; 10(2): 743-745
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale