ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
OUR EXPERIENCE WITH LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1994; 5(2): 461-463

OUR EXPERIENCE WITH LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY

Mustafa Gülmen1, Tayfun Yücel1, Necmi Kurt1, Yıldırım Gülhan1, Kemal Kasar1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Cerrahi Kliniği

Between August 1993 and December 1993, laparoscopic cholecystectomy was performed in 20 cases with cholelithiasis in the 2. surgical Clinic of Kartal State Hospital. Diagnoses were made by clinical and ultrasonografic investigation. Mecanic icter was excluded in all cases in the preoperative period. There was one case (%5) with common bile duct and right hepatic artery injury and one case (5%) with bleeding at the first trocar entrance and these cases were converted to laparatomy. In addition, in three (15%) cases, wound infection of first trocar entrance was found and local therapy was performed. In two cases minimal bile leakage from hepatic surface was found and intraperitoneal drain was used for two days. The results and complication rates can be better when the number of cases increase. In conclusion, laparoscopic cholecystectomy will be a safe and applicable method if it is performed by experienced surgeons but it is difficult to use this method routinly because of high costs.


LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ DENEYİMİMİZ

Mustafa Gülmen1, Tayfun Yücel1, Necmi Kurt1, Yıldırım Gülhan1, Kemal Kasar1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Cerrahi Kliniği

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Cerrahi Kliniğinde Ağustos-Aralık 1993 tarihleri arasında kronik taşlı kolesistit saptanan 20 olguya laparoskopik kolesistektomi yapılması planlandı. Olguların hepsinde tanı, klinik ve ultrasonografik tetkiklerle konuldu. Vakaların mekanik ikter olmadığı, klinik, laboratuvar ve ultrasonografik inceleme ile preoperatif devrede anlaşıldı. Komplikasyon olarak bir olguda (%5) koledok ve sağ hepatik arter yaralanması, bir olguda (%5) ilk trokar giriş yerinde kanama saptandı ve bunlarda laparatomiye geçildi. Ayrıca olguların ikisinde (%10) karaciğer yatağından batın içine safra sızıntısı, üçünde de (%15) postoperatif devrede göbek altı trokar giriş yerinde cilt altı enfeksiyonu saptandı. Batın içi dren tatbiki ile safra sızıntısı 48 saatte kontrol altına alındı. Cilt altı enfeksiyonu lokal tedavi ile düzeltildi. Komplikasyonlarımızın ve ameliyat süresinin olgu sayımız arttıkça belirgin şekilde azaldığı görüldü. Sonuçta laparoskopik kolesistektominin eğitimli ve tecrübeli cerrahlar tarafından rahatlıkla uygulanabileceği, fakat ameliyat maliyeti yüksekliğinin hala ciddi bir problem arz ettiği kanısına varıldı.


Mustafa Gülmen, Tayfun Yücel, Necmi Kurt, Yıldırım Gülhan, Kemal Kasar. OUR EXPERIENCE WITH LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY. South Clin Ist Euras. 1994; 5(2): 461-463
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale