ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
SMALL BOWEL INJURY DUE TO BLUNT INGUINAL HERNIA TRAUMA: TWO CASES [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2004; 15(1): 48-49

SMALL BOWEL INJURY DUE TO BLUNT INGUINAL HERNIA TRAUMA: TWO CASES

Selahattin Vural1, Barış Tuzun1, Gülay Dalkılıç1, Burak Demirca1, Nimet Süslü1, Atilla Kurt1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği

Abdominal wall remains a major mechanical barrier in blunt abdominal trauma. In patients suffering from abdominal wall hernia increase in bowel pressure and bulging of intestines into hernial sac becomes more vulnerable to traumas. We have presented two cases admitted as acute abdomen after a blunt trauma to inguinal hernia sac that caused small bowel injury.

Keywords: INGUINAL HERNIA, BLUNT TRAUMA, INTESTINE, PERFORATION

İNGUİNAL FITIK ÜZERİNE KUNT TRAVMA NEDENİYLE İNCE BARSAK YARALANMASI: İKİ OLGU

Selahattin Vural1, Barış Tuzun1, Gülay Dalkılıç1, Burak Demirca1, Nimet Süslü1, Atilla Kurt1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği

Kunt karın travmalarında en önemli mekanik bariyer ön karın duvarıdır. Karın ön duvarında fıtığı olan hastalarda karın içi basıncın artması sonucu barsaklar fıtık kesesi içine doğru hareket eder ve travmalara daha açık hale gelirler. Biz de inguinal herni kesesi üzerine kunt travma sonrası akut karın nedeni ile yatırılan ve ince barsak yaralanması çıkan iki olgumuzu inceledik.

Anahtar Kelimeler: İNGUİNAL FITIK, KUNT YARALANMA, İNCE BARSAK, PERFORASYON

Selahattin Vural, Barış Tuzun, Gülay Dalkılıç, Burak Demirca, Nimet Süslü, Atilla Kurt. SMALL BOWEL INJURY DUE TO BLUNT INGUINAL HERNIA TRAUMA: TWO CASES. South Clin Ist Euras. 2004; 15(1): 48-49
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale