ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
USING OF LATEX AGGLUTINATION TEST FOR DIAGNOSIS OF HELICOBACTER PYLORI INFECTION AND ITS VARIABLE DIAGNOSTIC VALUE ACCORDING TO AGE [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1998; 9(2): 687-689

USING OF LATEX AGGLUTINATION TEST FOR DIAGNOSIS OF HELICOBACTER PYLORI INFECTION AND ITS VARIABLE DIAGNOSTIC VALUE ACCORDING TO AGE

Berrin Telatar1, Oya Uygur Bayramiçli1, Ali Yayla1, Birsel Kavaklı1
Kanal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

There are a lot of serologic tests which are used for Helicobacter pylori infection detection; the subject of these tests can be used as a screening test or not are still researched. As a result of these studies it is confirmed that there are a lot of factors that affect performance of tests and age is one of t hem, in our study it is shown that the latex agglutination test named 'Pyloriset Dry' can be used as a screening test in a 20-45 age group not having serious symptoms.

Keywords: HELICOBACTER PYLORI INFECTION, SEROLOGIC TESTS AND AGE

HELİCOBACTER PYLORİ ENFEKSİYONUN TANISINDA KULLANILAN LATEKS AGLUTİNASYON TESTİNİN YAŞA GÖRE DEĞİŞEN TANI DEĞERİ

Berrin Telatar1, Oya Uygur Bayramiçli1, Ali Yayla1, Birsel Kavaklı1
Kanal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Helicobacter pylori enfeksiyonunun tanısında kullanılan serolojik testlerin tarama testi olarak kullanılıp kullanılmayacağı halen araştırma konusudur.Çalışmalar sonucunda testlerin performansını etkileyen pek çok faktör olduğu yaşın da bunlardan biri olduğu saptanmıştır. Çalışmamızda "Pyloriset Dry" isimli lateks aglutinasyon testinin 20-45 yaş grubunda olup ciddi semptomları olmayan kişilerde tarama testi olarak son derece güvenle kullanılabileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: HELİCOBACTER PYLORİ ENFEKSİYONU, SEROLOJİK TESTLER VE YAŞ

Berrin Telatar, Oya Uygur Bayramiçli, Ali Yayla, Birsel Kavaklı. USING OF LATEX AGGLUTINATION TEST FOR DIAGNOSIS OF HELICOBACTER PYLORI INFECTION AND ITS VARIABLE DIAGNOSTIC VALUE ACCORDING TO AGE. South Clin Ist Euras. 1998; 9(2): 687-689
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale