ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
A Rare Cause of Ullrich Turner Syndrome of Hypergonadotropic Hypogonadism: A Case Report [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2014; 25(3): 239-241 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2014.08769

A Rare Cause of Ullrich Turner Syndrome of Hypergonadotropic Hypogonadism: A Case Report

Dilek Benk Şilfeler, Atilla Karateke, Selin Tertemiz, Serdar Kenan Dolapçıoğlu, Arif Güngören, Ali Ulvi Hakverdi, Ali Baloğlu
Department of Obstetrics and Gyneacology, Mustafa Kemal University,Hatay

Turner syndrome is a rare chromosomal abnormality of 45XO/46 XY mosaicism. Approximately 1/10000 are seen with a phenotypic reflection of mosaicism that shows variability from a normal man to Ullrich-Turner syndrome. We present this case report as a result of chromosomal analysis (45XO/46XY) who admitted to our clinic with primary amenorrhea.

Keywords: 45XO/46XY, primary amenorrhea; Ullrich-Turner Syndrome.

Hipergonadotropik Hipogonadizmin Nadir Bir Nedeni Olarak Ullrich Turner Sendromu: Olgu Sunumu

Dilek Benk Şilfeler, Atilla Karateke, Selin Tertemiz, Serdar Kenan Dolapçıoğlu, Arif Güngören, Ali Ulvi Hakverdi, Ali Baloğlu
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hast. Ve Doğum Ana Bilim Dalı, Hatay

Turner sendromlu 45XO/46XY mozaikliği, nadir görülen kromozomal bir anomalidir. Yaklaşık 1/10.000‘de bir görülen bu mozaismin fenotip yansımaları normal bir erkekten, klasik Ullrich-Turner Sendromuna (UTS) kadar değişen çeşitliliktedir. Primer amenore şikayeti ile kliniğimize başvuran hastanın yapılan kromozom analiz sonucu 45XO/46XY olarak geldi.

Anahtar Kelimeler: 45XO/46XY, primer amenore; Ullrich-Turner sendromu.

Dilek Benk Şilfeler, Atilla Karateke, Selin Tertemiz, Serdar Kenan Dolapçıoğlu, Arif Güngören, Ali Ulvi Hakverdi, Ali Baloğlu. A Rare Cause of Ullrich Turner Syndrome of Hypergonadotropic Hypogonadism: A Case Report. South Clin Ist Euras. 2014; 25(3): 239-241

Corresponding Author: Dilek Benk Şilfeler, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale