ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Surgıcal Treatment Of Congenıtal Pes Equınovarus That Cannot Be Corrected By Conservatıve Methods [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2005; 16(3): 143-146

Surgıcal Treatment Of Congenıtal Pes Equınovarus That Cannot Be Corrected By Conservatıve Methods

Güven Bulut, Gökçe Mik, Gültekin Çeçen, Erman Yanık, Muzaffer Yıldız
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği

OBJECTIVE: Congenital pes equinovarus (PEV) cases, who are late admitted or conservative treatment was unsuccessful, are surgically treated. Since early surgical treatment induces fibrosis, scar formation and joint stiffness; it is necessary to delay surgery at least for 3 months. Twenty-four feet of 15 patients diagnosed as congenital PEV and treated conservatively by Kite method but not corrected completely were treated surgically in our clinic during 1997-2001. Mean age of the patients was 11 (range, 6-36) months. Four patients were female and 11 patients were male. 10 patients had bilateral PEV while 3 had in left hand side and 2 had in right hand side. 16 feet were treated by complete subtalar release (CSTR), 4 by posteromedial release and 4 by achiloplasty. Mean follow-up period of the patients was 36 (range, 10-84) months. When the results were evaluated according to Simons criteria, there were 19 (79%) successful, 5 (21%) unsuccessful results. There were 2 skin necrosis healed by wound care without no requirement for secondary intervention. Four cases with unsuccessful results were treated by CSTR and 1 case was treated by posteromedial release. Although having some complications such as wound problems, over correction, etc; CSTR is the most favorable surgical procedure as we preferred in our most patients.
METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Club foot, congenital pes equinovarus/surgery/treatment; complete subtalar release.

Konservatif Tedaviyle Düzelme Elde Edilemeyen Konjenital Pes Ekinovarusta Cerrahi Tedavi

Güven Bulut, Gökçe Mik, Gültekin Çeçen, Erman Yanık, Muzaffer Yıldız
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği

AMAÇ: Konjenital pes ekinovarusta (PEV) konservatif tedaviyle başarı elde edilemeyen ve geç başvuran olgularda cerrahi tedavi uygulanır. Erken cerrahi tedavi fibrozis, nedbeleşme ve eklem katılığını indüklediğinden cerrahi tedavi için en az üç ay beklemek gereklidir. Kliniğimizde 1997-2001 yılları arasında konjenital PEV tanısı ile Kite yöntemi ile ilk basamak tedavileri yapılıp tam düzelme sağlanamayan 15 hastanın 24 ayağına cerrahi tedavi uygulandı. Hastaların ortalama yaşı 11 (6-36) ay idi. Hastaların 4’ü kız, 11’i erkek olup; 10’unda bilateral, 3’ünde sol ve 2’sinde sağ PEV mevcuttu. On altı ayağa komplet subtalar gevşetme (CSTR), 4 ayağa aşiloplasti, 4 ayağa posteromedial gevşetme uygulandı. Hastaların ortalama takip süreleri 36 (10-84) ay olup; sonuçlar Simons kriterlerine göre değerlendirildiğinde 19 (%79) ayakta başarılı, 5 (%21) ayakta başarısız sonuç alınmıştır. İki olguda cilt nekrozu gelişmiş, yara takibi ile sekonder girişime gerek kalmadan sorunsuz iyileşmiştir. Başarısız sonuç aldığımız 5 ayağın dördüne CSTR, birine ise posteromedial gevşetme uygulanmıştı. Komplet subtalar gevşetme yara yeri sorunları ve “over” korreksiyon gibi komplikasyonları olmasına karşın tam bir düzelme sağlayabildiğinden, bizim de çoğu olgumuzda tercih ettiğimiz gibi günümüzde en sık kullanılan cerrahi prosedürdür.
YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Çarpık ayak, konjenital pes ekinovarus/cerrahi/tedavi; komplet subtalar gevşetme.

Güven Bulut, Gökçe Mik, Gültekin Çeçen, Erman Yanık, Muzaffer Yıldız. Surgıcal Treatment Of Congenıtal Pes Equınovarus That Cannot Be Corrected By Conservatıve Methods. South Clin Ist Euras. 2005; 16(3): 143-146

Corresponding Author: Güven Bulut, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale