ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Osteochondroma Orıgınatıng From A Rıb: Case Report [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2007; 18(2): 93-96

Osteochondroma Orıgınatıng From A Rıb: Case Report

Recep Demirhan1, Burak Onan1, Kürşat Öz1, Güven Bulut2, Alpaslan Mayadağlı3
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği
3Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği

Osteochondroma is a frequently seen primary tumuor of skeletal system. This pathology is usually observed between first and third decade, and generally originates from cartilaginous part of the long bones. Rarely skull base, columna vertabrales, ribs, scapula and pelvic bones can be involved. A 10-year-male child was diagnosed as having a mass on the right third rib. He underwent resection of the mass and the third rib through a right axillary thoracotomy. Pathologic evaluation of the lesion revealed the diagnosis of osteochondroma. The patient was observed for one year with a favorable outcome after surgery. This report presents a rare pathology of an osteochondroma originating from a rib in the view of the literature.

Keywords: Osteochondroma, rib; thoracotomy.

Kostadan Kaynaklanan Osteokondrom: Olgu Sunumu

Recep Demirhan1, Burak Onan1, Kürşat Öz1, Güven Bulut2, Alpaslan Mayadağlı3
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği
3Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği

Osteokondrom kemik dokunun sık görülen iyi huylu primer tümörüdür. Sıklıkla 1. – 3. dekatta görülür. Genellikle uzun kemiklerin kartilajenöz bölgelerinde görülmektedir. Nadiren kafatası tabanı, vertebral kolon, kosta, skapula ve pelvis yerleşimli olabilir. On yaşındaki erkek olgumuzda sağ üçüncü kosta ve çevresindeki yumuşak dokuda kitle tespit edilmesi üzerine sağ aksiller torakotomi insizyonu ile 3. kosta ve kitle rezeke edildi. Patolojik değerlendirme sonucu osteokondrom olarak raporlandı. Bir yıldır takipte olan olgumuzda herhangi bir patoloji saptanmadı. Bu makalede osteokondrom için nadir yerleşim yeri olan kosta kökenli osteokondrom olgusu literatür bilgisi ile sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osteokondrom, kosta; torakotomi

Recep Demirhan, Burak Onan, Kürşat Öz, Güven Bulut, Alpaslan Mayadağlı. Osteochondroma Orıgınatıng From A Rıb: Case Report. South Clin Ist Euras. 2007; 18(2): 93-96

Corresponding Author: Recep Demirhan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale