ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
A CASE OF ANDROGENINSENSITIVITY SYNDROME WITH GONADAL ANDROGEN RECEPTOR POSITIVE [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1994; 5(4): 508-510

A CASE OF ANDROGENINSENSITIVITY SYNDROME WITH GONADAL ANDROGEN RECEPTOR POSITIVE

Orhan Ünal1, Umur Kuyumcuoğlu1, Nezih Hekim1, Dilek Kuyumcuoğlu1, Fuat Demirci1
Zeynep Kamil Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Androgen insensitivity syndrome is a rare endocronogical disease. Our case was 17 year old, genotypically male, fenotypically female. Her clinical and laboratory features were parallel to the testicular feminization syndrome, however, being receptor positive. It was considered to be a variant of testicular feminazition syndrome with a structural abnormality of receptor protein or a disorder in postreceptor mechanism.


GONADAL ANDROJEN RESEPTÖRÜ POZİTİF BİR ANDROJEN İNSENSİTİVİTE SENDROMU OLGUSU

Orhan Ünal1, Umur Kuyumcuoğlu1, Nezih Hekim1, Dilek Kuyumcuoğlu1, Fuat Demirci1
Zeynep Kamil Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Androjen insensitivite sendromu çok az görülen bir sendromdur. Olgumuz 17 yaşında genotipik olarak erkek fenotipik olarak kadındı. Laboratuar ve klinik bulguları testiküler feminizasyon sendromuna uyuyordu. Olgumuzda bunlara ek olarak androjen reseptörü pozitifti. Bu bulgular eşliğinde olgumuzu, reseptör proteinlerinde yada postreseptör mekanizmalarda bir anormalliğin eşlik ettiği testiküler feminazasyonun bir varyantı olduğunu düşündük.


Orhan Ünal, Umur Kuyumcuoğlu, Nezih Hekim, Dilek Kuyumcuoğlu, Fuat Demirci. A CASE OF ANDROGENINSENSITIVITY SYNDROME WITH GONADAL ANDROGEN RECEPTOR POSITIVE. South Clin Ist Euras. 1994; 5(4): 508-510
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale