ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
FIRE-EATER'S PNEUMONIA: CASE REPORT [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2004; 15(2): 105-107

FIRE-EATER'S PNEUMONIA: CASE REPORT

Elif Torun1, Benan Çağlayan1, Nagihan Durmuş1, Ayşegül Eren1, İpek Erdem1, Ülkü Aka Aktürk1, Gülsen Saraç1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği

Fire-eater's pneumonia, a rare form of acute pneumonitis, develops after aspiration of hydrocarbon products. It is characterized by symptoms such as dyspnea, cough, hemoptysis, chest pain, fever and lung consolidations which typically cavitate forming pneumatoceles. Despite the fact that it is a pseudoinfectious entity, superinfections may sometimes coexist. Corticosteroids and antibiotics are used in treatment. In this study, a 23-year-old male patient with fire-eater's pneumonia due to gas aspiration is presented.

Keywords: ASPIRATION PNEUMONIA, LIPID PNEUMONIA, INHALATION

ATEŞ YİYENLERİN PNÖMONİSİ: OLGU SUNUMU

Elif Torun1, Benan Çağlayan1, Nagihan Durmuş1, Ayşegül Eren1, İpek Erdem1, Ülkü Aka Aktürk1, Gülsen Saraç1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği

Ateş yiyenlerin pnömonisi hidrokarbon ürünlerinin aspirasyonuna bağlı olarak gelişen, nadir görülen akut bir pnömoni tablosudur. Nefes darlığı, öksürük, hemoptizi, göğüs ağrısı, ateş, akciğer konsolidasyonları ve ardından lezyonların pnömotoseller oluşturarak kaviteleşmesi ile karakterizedir. Akut psödoenfeksiyöz bir durum olarak açıklansa da süperenfeksiyonlar eşlik edebilmektedir. Tedavide kortikosteroid ve antibiyotikler kullanılır. Bu olgu sunumunda gaz aspirasyonu sonrası ateş yiyenlerin pnömonisi gelişen 23 yaşında bir erkek hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: ASPİRASYON PNÖMONİSİ, LİPİD PNÖMONİSİ, İNHALASYON

Elif Torun, Benan Çağlayan, Nagihan Durmuş, Ayşegül Eren, İpek Erdem, Ülkü Aka Aktürk, Gülsen Saraç. FIRE-EATER'S PNEUMONIA: CASE REPORT. South Clin Ist Euras. 2004; 15(2): 105-107
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale