ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Treatment Approach for Lung Cancer of Geriatric Patients [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2014; 25(3): 257-260 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2014.04900

Treatment Approach for Lung Cancer of Geriatric Patients

Şule Karabulut Gül1, Alpaslan Mayadağlı1, Mahmut Gümüş2
1Kartal Education and Research Hospital, Radiation Oncology Clinic, Istanbul
2Kartal Education and Research Hospital, Medical Oncology Clinic, Istanbul

The rate of the geriatric age group patients diagnosed with cancer is increasing every day. Approximately 30-40% of non-small cell lung cancer patients are over 70 years of age at diagnosis. In order for geriatric patients who have general disorders and inability to tolerate the treatment, supportive treatment is generally applied to this group of patients. In elderly patients, co-morbidities and performance are decisive and by making comprehensive geriatric assessment, treatment decisions can be made individually. Studies did not include patients over 70 years of age and there are a limited number of results based on retrospective data. Inferences about the correct treatment of elderly patients require advanced phase III randomized trials that are only tailored to the elderly age group.

Keywords: Lung cancer, chemotherapy; radiotherapy; elderly patient.

Akciğer Kanserli Geriatrik Hastalarda Tedavi Yaklaşımı

Şule Karabulut Gül1, Alpaslan Mayadağlı1, Mahmut Gümüş2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, İstanbul

Kanser tanısı konulan hastalarda geriatrik yaş grubunun oranı her geçen gün artmaktadır. Yeni tanı alan küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastaların yaklaşık %30-40’ı 70 yaş üzerindedir. Yaşlı hastaların genel durum bozuklukları ve tedaviyi tolere edememeleri nedeni ile bu grup hastalara genellikle destek tedavi uygulanmaktadır. Yaşlı hastalarda özellikle komorbidite ve performans esas belirleyicidir ve kapsamlı bir geriatrik değerlendirme yapılarak tedavi kararı bireysel olarak verilmelidir. Çalışmalarda 70 yaş üstüne yer verilmemiştir ve sınırlı sayıda geriye dönük verilere dayanan sonuçlar vardır. Yaşlı hastalarda tedavi ile ilgili doğru çıkarımlar yapabilmek için yalnızca ileri yaş grubuna yönelik düzenlenmiş faz III randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, kemoterapi; radyoterapi; yaşlı hasta.

Şule Karabulut Gül, Alpaslan Mayadağlı, Mahmut Gümüş. Treatment Approach for Lung Cancer of Geriatric Patients. South Clin Ist Euras. 2014; 25(3): 257-260

Corresponding Author: Şule Karabulut Gül, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale