ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
CEREBRAL SINUS TROMBOSIS IN PREGNANCY [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1991; 2(3): 237-238

CEREBRAL SINUS TROMBOSIS IN PREGNANCY

Merhan Çamlı1, Zeki Ağca1, Mehmet Çetinkaya1
Kartal Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği

This case was a 21 years old woman. She had been hospitalized after pregnancy with complaints of headache, vomiting, speech problems and consciousness. She had got Wernicke's dysphasia and lower limb monoplegia. There had been found superior sagital sinus thrombosis by MRI. Anticoagulant therapy had been made. Response to medical therapy was satisfactory. 20 days later the patient was externed with welfare.


GEBELİKTE SEREBRAL SİNÜS TROMBOZU

Merhan Çamlı1, Zeki Ağca1, Mehmet Çetinkaya1
Kartal Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği

Bu olgu sensoryel afazi, baş ağrısı, kusma, şuur kaybı, bir ayağında monopleji şikayetleri ile başvuran ve şikayetleri gebelik sonrası oluşan 21 yaşında bir kadın hastadır. Rutin tetkikler ve MRİ incelemesi sonucunda superior sagital sinüs trombozu tespit edildi. Yapılan tedaviye olumlu yanıt alındı. Şifa ile taburcu edildi.


Merhan Çamlı, Zeki Ağca, Mehmet Çetinkaya. CEREBRAL SINUS TROMBOSIS IN PREGNANCY. South Clin Ist Euras. 1991; 2(3): 237-238
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale