ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
THE EVALUATION OF OUR ENURETIC PATIENTS [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1995; 6(3): 551-552

THE EVALUATION OF OUR ENURETIC PATIENTS

Gülnur Tokuç1, Menekşe Erüreten1, Reşit Tokuç1, Ahmet Özgüner1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği

Enuresis is a medical problem both for organic pathology causing it and also for psychologic discomfort at the patient and his or her family. In this study, 126 enuretic patients under 5 years of age were evaluated for the reasons of this problem.


ENURESİSLİ OLGULARIMIZIN İRDELENMESİ

Gülnur Tokuç1, Menekşe Erüreten1, Reşit Tokuç1, Ahmet Özgüner1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği

Enuresis, gerek altında yatan organik patolojiler, gerek hasta ve ailesinde oluşturduğu psikolojik rahatsızlık nedeniyle irdelenmesi ve tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine başvuran 5 yaşın üstündeki toplam 126 enüretik hasta irdelenmiş ve altta yatan sebepler ortaya konmuştur.


Gülnur Tokuç, Menekşe Erüreten, Reşit Tokuç, Ahmet Özgüner. THE EVALUATION OF OUR ENURETIC PATIENTS. South Clin Ist Euras. 1995; 6(3): 551-552
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale