ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Recurrent malign cystosarkoma phylloides and radiotherapy: Case report [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2004; 15(2): 103-104

Recurrent malign cystosarkoma phylloides and radiotherapy: Case report

Alpaslan Mayadağlı1, Özgür Ozan Şeşeoğulları1, Hüseyin Tepetam1, Zerrin Özgen1, Kimia Çepni1, M. Levi Akın2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, İstanbul, Turkey
2Gülhane Military School Of Medicine, Department Of General Surgery, Ankara, Turkey

Cystosarkoma phyllodes is an uncommon neoplasm of the breast. The tumor is similar to fibroadenoma in structure. The local recurrence rate is high after limited surgery for malignant phyllodes. In phyllodes tumor’s natural progress, tumor size and positive surgical margin shows a higher risk for recurrence. Radiotherapy is indicated in selected cases.

Keywords: Cystosarcoma phylloides, radiotherapy, local recurrence

Memede nüks malign filloides tümör tanılı hasta ve radyoterapi: Olgu sunumu

Alpaslan Mayadağlı1, Özgür Ozan Şeşeoğulları1, Hüseyin Tepetam1, Zerrin Özgen1, Kimia Çepni1, M. Levi Akın2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

Sistosarkoma filloides memenin yaygın olmayan bir tümörüdür. Tümör histopatolojik olarak fibroadenom ile benzerlik göstermektedir. Filloides tümöründe cerrahi sonrası lokal nüks olasılığı yüksektir. Tümörün büyüklüğü ve cerrahi sınırın pozitif olması filloides tümörünün doğal seyrinde nüks açısından yüksek risk göstergesidir. Radyoterapi seçilmiş vakalarda endikedir.

Anahtar Kelimeler: Sistosarkoma filloides, radyoterapi, lokal nüks

Alpaslan Mayadağlı, Özgür Ozan Şeşeoğulları, Hüseyin Tepetam, Zerrin Özgen, Kimia Çepni, M. Levi Akın. Recurrent malign cystosarkoma phylloides and radiotherapy: Case report. South Clin Ist Euras. 2004; 15(2): 103-104

Corresponding Author: Alpaslan Mayadağlı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale