ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
SCIE: 1 (3)

Volume: 1  Issue: 3 - 1990

RESEARCH ARTICLE
1.
İKİYÜZ ALTMIŞDÖRT FROZEN SECTION OLGUSUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ
Figen Söylemezoğlu, Aydın Sav, Sevgi Küllü, Ayşe Ersev, Çiğdem Ataizi
Pages 133 - 136 (1517 accesses)

2.
RİSKLİ HASTALARDA YUKARI BATIN VE AŞAĞI BATIN CERRAHİ GİRİŞİMLERİ SIRASINDA VEYA POSTOPERATİF GELİŞEN PULMONER VE KARDİOVASKÜLER KOMPLİKASYONLAR
Zühal Arıkan, Melihan Geliş, Lokman Eldem, Aydın Özgül
Pages 137 - 141 (1201 accesses)

3.THE RABIES IN TURKEY AND EUROPE
Arıkan Gürel
Pages 142 - 151 (3932 accesses)

4.
SALBUTAMOL ROTA İNHALER VE SALBUTAMOL İNHALASYON ABROSOLÜNÜN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASIYLA İLGİLİ ASTMA BRONŞİALE HASTALARI ÜZERİNDE YAPILAN BİR ÇALIŞMA
Yaşar Yılmazkaya, Fevzi Güneş, Füsun Değirmencioğlu, Asiye İnan, Mübeccel Akman
Pages 151 - 152 (1362 accesses)

5.
42 AKUT HEPATİT B İNFEKSİYONLU OLGUDA DELTA ANTİKORU SIKLIĞI
Serdar Özer
Pages 153 - 154 (1795 accesses)

6.
ÇOCUK SİNÜZİTLERİNDE SOLUNUM YOLU PROBLEMLERİ
Hasan Candan, Ethem Poyrazoğlu, Ziya Mete, Adnan Başer, Haluk Özkarakaş, Erol Kışlaoğlu
Pages 155 - 156 (1166 accesses)

7.ACTIVE THERAPY PROGRAMME WITH ULTRASOUND ON SOFT TISSUE JOINT INJURIES
Bilge Aykurt, Muzaffer Aykurt
Pages 157 - 161 (1242 accesses)

8.
İYON SELEKTİF ELEKTROD İLE SERUMDA SODYUM VE POTASYUM TAYİNİ-FLAME FOTOMETRİSİ İLE KIYASLANMASI
Işık Türkalp, Ekrem Erbiz
Pages 162 - 166 (2010 accesses)

CASE REPORT
9.
PENETRAN KALP YARALANMALARINDA; HIZLI TANI VE TEDAVİNİN ÖNEMİ (ÜÇ OLGU)
Fuat İpekçi, Faik Çelik, Ergin Olcay, Altınok Öz, Lokman Eldem, Şahin Barut
Pages 167 - 169 (983 accesses)

10.
NADİR BİR HASTALIK; CAROLİ SENDROMU (BİR OLGU SUNULMASI)
A Oğuz Oran, Erdal Akgün, Durmuş Şendağ
Pages 170 - 172 (1899 accesses)

11.
YÜKSEK VOLTAJLI ELEKTRİK AKIMI İLE YANAN EKSTREMİTELERDE ENERJİK YAKLAŞIM
Erol Kışlaoğlu, Nevzat Doğan, Kunter Balkanlı
Pages 173 - 175 (1234 accesses)

REVIEW
12.
HALÜSİNASYONLAR
Salih Yaşar Özden
Pages 176 - 182 (8339 accesses)
Abstract | Full Text PDF

13.Drugs during pregnancy and lactation
Sadullah Bulut, Orhon Ergin
Pages 183 - 188 (4851 accesses)
Abstract | Full Text PDF

14.
DİKİŞ MATERYALLERİ VE BAKTERİ TUTMA ÖZELLİKLERİNE GENEL BİR BAKIŞ
Deniz Şelimen
Pages 189 - 190 (1832 accesses)

LookUs & Online Makale