ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Efficient Treatment of Resistant Orbital Pseudotumor with CyberKnife: Case Series and Short Review of Literature [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2018; 29(3): 198-202 | DOI: 10.14744/scie.2018.92400

Efficient Treatment of Resistant Orbital Pseudotumor with CyberKnife: Case Series and Short Review of Literature

Gökhan Yaprak1, Ahmet Kasım Kılıç4, Naciye Işık1, Dilber Çelik Yaprak2, Özgür Ozan Şeşeogulları3
1Department of Radiation Oncology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Neurology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Ophthalmology, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Radiation Oncology, Medicana International Hospital, Biruni University, İstanbul, Turkey

Orbital inflammatory syndrome (OIS) or orbital pseudotumor is the most frequent cause of an orbital mass. Most cases are steroid responsive, but treatment of patients with refractory OIS may also include radiotherapy. Presently described are 3 cases of orbital pseudotumor that had a partial steroid response or recurrence and were treated successfully with CyberKnife (Accuray Inc., Sunnyvale, CA, USA).

Keywords: CyberKnife, orbital pseudotumor; radiotherapy.

Dirençli Orbital Psödo Tümörün CyberKnife Etkin Tedavisi: Olgu Serisi ve Literatürün Kısa Gözden Geçirilmesi

Gökhan Yaprak1, Ahmet Kasım Kılıç4, Naciye Işık1, Dilber Çelik Yaprak2, Özgür Ozan Şeşeogulları3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği İstanbul
2Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi,göz Hastalıları Kliniği, İstanbul
3Biruni Üniversitesi Medicana İnternational İstanbul Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği,i̇stanbul
4Sağlık bilimleri Üniversitesi Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği İstanbul

Orbital enflamatuvar sendrom veya orbital psödotümör orbital kitlelerin en sık nedenidir. Olguların çoğu steroid yanıtlıdır ancak tedaviye dirençli hastalar radyoterapi seçeneğine sahip olabilirler. Burada başarılı bir CyberKnife tedavisi yaklaşımı ile kısmi steroid cevabı veya nüks gösteren üç orbital psödotümör olgusu sunduk.

Anahtar Kelimeler: CyberKnife, orbital psödo tümör; radyoterapi.

Gökhan Yaprak, Ahmet Kasım Kılıç, Naciye Işık, Dilber Çelik Yaprak, Özgür Ozan Şeşeogulları. Efficient Treatment of Resistant Orbital Pseudotumor with CyberKnife: Case Series and Short Review of Literature. South Clin Ist Euras. 2018; 29(3): 198-202

Corresponding Author: Gökhan Yaprak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale