ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Methemoglobinemia After Prilocaine Application During Neonatal Circumcision and Treatment with Ascorbic Acid [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2018; 29(3): 209-212 | DOI: 10.14744/scie.2018.40412

Methemoglobinemia After Prilocaine Application During Neonatal Circumcision and Treatment with Ascorbic Acid

Nahide Haykır1, Fatma Narter1, Merve Güllü2, Mehmet Berk Aslan1
1Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, Osmaniye State Hospital, Osmaniye, Turkey

Methemoglobinemia occurs when the hemoglobin molecule is oxidized from the normal ferrous state to the ferric state. Rarely, it may be a congenital condition (methemoglobin-reductase deficiency), but more frequently it is a result of oxidant exposure. Among the large number of agents that can cause acquired methemoglobinemia is prilocaine, commonly used for local anesthesia during circumcision. Methylene blue is known to be the best treatment option; however it is not always available, and there is no universally accepted alternative. Vitamin C has been reported as an alternative treatment in recent years, but there is no definitive information about efficacy, dose, and renal side effects at high doses. Presently described is the case of an infant who developed cyanosis after a local application of prilocaine during circumcision who was successfully treated with the intravenous administration of vitamin C.

Keywords: Ascorbic acid, methemoglobinemia; newborn; prilocaine.

Sünnette Prilocain İle Lokal Anesteziye Bağlı Askorbik Asit İle Tedavi Edilen Methemoglobinemi: Bir Yenidoğan Olgusu

Nahide Haykır1, Fatma Narter1, Merve Güllü2, Mehmet Berk Aslan1
1SBÜ, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Osmaniye Devlet Hastanesi, Pediatri Kliniği, Osmaniye,Türkiye

Methemoglobinemi hemoglobin molekülünün normal ferroz durumdan ferik duruma okside olması ile oluşur. Nadiren doğumsal (methemoglobin redüktaz eksikliği) veya daha sıklıkla oksidanlarla karşılaşma sonucu edinsel olarak görülebilmektedir. Edinsel methemoglobinemi yapan çok sayıda ajan bildirilmekte olup, nedenlerinden biri de sünnet pratiğinde lokal anestezi için sık kullanılan prilocain uygulamasıdır. Tedavide kullanılan metilen mavisine ihtiyaç olduğu bilinmekle birlikte genel olarak kabül edilmiş alternatif tedavi yoktur. Bu tedaviler içinde son yıllarda bildirilen C vitaminin; etkinliği, dozu ve yüksek dozda renal yan etkileri konusunda net bilgi bulunmamaktadır. Sünnet sırasında lokal prilocain uygulaması sonrası siyanoz gelişen yenidoğan olgusu metilen mavisi bulunamadığı için intravenöz vitamin C ile başarı tedavi edilmesi nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Askorbik asit, methemoglobinemi; prilocain; sünnet; yenidoğan.

Nahide Haykır, Fatma Narter, Merve Güllü, Mehmet Berk Aslan. Methemoglobinemia After Prilocaine Application During Neonatal Circumcision and Treatment with Ascorbic Acid. South Clin Ist Euras. 2018; 29(3): 209-212

Corresponding Author: Nahide Haykır, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale