E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Renal transplant hastalarında üriner sistem infeksiyonu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2010; 21(2): 111-112

Renal transplant hastalarında üriner sistem infeksiyonu

Aytekin Alçelik1, Zerrin Bicik2, Şerife Çalışkan3
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefrololoji Kliniği, İstanbul
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefrololoji Bilim Dalı, Düzce

Anahtar Kelimeler: Renal transplant, üriner sistem infeksiyonu

Urinary tract infection in renal transplantation patients

Aytekin Alçelik1, Zerrin Bicik2, Şerife Çalışkan3
1Abant İzzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Bolu, Turkey
2Dr. Lütfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Nefrologia, Istanbul, Turkey
3Düzce University, Faculty of Medicine, Department of Nefrologia, Düzce, Turkey

Keywords: Renal transplantation, urinary tract infection

Aytekin Alçelik, Zerrin Bicik, Şerife Çalışkan. Urinary tract infection in renal transplantation patients. South Clin Ist Euras. 2010; 21(2): 111-112

Sorumlu Yazar: Aytekin Alçelik, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale