E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Spontan Glob Subluksasyonu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2014; 25(3): 245-247 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2014.85547

Spontan Glob Subluksasyonu

Musa Musaoğlu, Titap Yazıcıoğlu, Yusuf Özertürk
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği,İstanbul,Türkiye

Spontan glob subluksasyonu orbitanın nadir görülen bir komplikasyonu olup dramatik tarzda oluşur. Globun öne doğru yer değiştirmesiyle karakterize olan bu durumda globun ekvatoru, retrakte göz kapaklarından dışarı çıkar. Bu olgumuzda göz dibi muayenesi için tropicamid %0.1’lik damla göze damlatılırken sağ göz alt ve üst kapakların aralanması esnasında şiddetli basınç hissi ve görme kaybı ile birlikte globun aniden öne subluksasyonu gelişti. Daha sonra globun yavaşça geriye doğru çekildiğini gördü. Bir-iki dakikalık bu zaman süreci sonunda hasta rahatlamış, görme fonksiyonları normale dönmüş ve ağrı hissi ortadan kalkmıştı. Konjonktivada minimal hiperemi dışında gözde bir patoloji gelişmedi.

Anahtar Kelimeler: Glob redüksiyonu, glob subluksasyonu; göz acilleri.

Spontaneous Globe Subluxation

Musa Musaoğlu, Titap Yazıcıoğlu, Yusuf Özertürk
Dr Lütfi Kırdar Kartal Training And Research Hospital,ophthalmology Department, İstanbul,Turkey

Spontaneous globe subluxation is a rare orbital complication and presents in a dramatic fashion. It is characterized by the anterior displacement of the eye, usually when the equator of the globe protrudes beyond the retracted lids. In this case, while opening the upper and lower eye lids to drop 0.1% tropicamide to examine fundus, a strong pressure feeling and a loss of vision occurred along with the spontaneous globe subluxation. Later, the globe was observed to be retracted to the back. After 1-2 minutes the patient was relaxed, vision functions returned and the pain disappeared. There was no pathology in the globe except minimal conjunctival hyperemia.

Keywords: Globe reduction, globe subluxation; eye emergency.

Musa Musaoğlu, Titap Yazıcıoğlu, Yusuf Özertürk. Spontaneous Globe Subluxation. South Clin Ist Euras. 2014; 25(3): 245-247

Sorumlu Yazar: Musa Musaoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale