E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Boerhaave Sendromunun Endoskopik Tedavisi: Olgu Sunumu [SCIE]
SCIE. 2017; 28(4): 288-291 | DOI: 10.14744/scie.2018.92485

Boerhaave Sendromunun Endoskopik Tedavisi: Olgu Sunumu

Mustafa Salih Akın1, Mehmet Sait Buğdacı2, Esin Korkut1
1Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul
2İstinye Üniversitesi Liv Hospital, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Boerhaave sendromu, özofagusun spontan perforasyonudur. Yüksek morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Boerhaave sendromu nadir bir durumdur ve tedavisi için kanıta dayalı kılavuzlar sınırlıdır. Tedavisinde endoskopik ve cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Endoskopik yöntemler zamanla daha etkin hale gelmekte ve birçok durumda cerrahiye ihtiyacı, morbidite ve mortaliteyi azaltmaktadır. Endoskopik klipler hem kanama hem de perforasyon gibi acil durumlar için, polipektomi, endoskopik submukozal diseksiyon (ESD) veya NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) gibi prosedürlerde giderek daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yazıda, endoskopik olarak tedavi edilen Boerhaave sendromlu bir olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Boerhaave sendromu, endoskopik klip; endoskopik tedavi.

Endoscopic Treatment of Boerhaave Syndrome: A Case Report

Mustafa Salih Akın1, Mehmet Sait Buğdacı2, Esin Korkut1
1Department of Gastroenterology, Medipol University Faculty of Medicine, İstanbul, Turke
2Department of Gastroenterology, İstinye University Liv Hospital, İstanbul, Turkey

Boerhaave syndrome is a spontaneous perforation of the esophagus. It is associated with high morbidity and mortality. Boerhaave syndrome is a rare condition and there are limited evidence-based guidelines for management. Endoscopic methods have become more effective over time and in many cases reduced the need for surgery, as well as reducing morbidity and mortality. Endoscopic clips are increasingly used for procedures such as polypectomy, endoscopic submucosal dissection, or natural orifice transluminal endoscopic surgery for emergencies such as bleeding or perforation. Presently described is a case of Boerhaave Syndrome treated endoscopically.

Keywords: Boerhaave syndrome, endoscopic clip, endoscpic treatment.

Mustafa Salih Akın, Mehmet Sait Buğdacı, Esin Korkut. Endoscopic Treatment of Boerhaave Syndrome: A Case Report. SCIE. 2017; 28(4): 288-291

Sorumlu Yazar: Esin Korkut, Türkiye
LookUs & Online Makale