E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Grisel Sendromunda Cerrahi Tedavi: Pediyatrik Olgu Sunumu ve Literatür Taraması [SCIE]
SCIE. 2017; 28(3): 245-248 | DOI: 10.14744/scie.2017.68442

Grisel Sendromunda Cerrahi Tedavi: Pediyatrik Olgu Sunumu ve Literatür Taraması

Ali Börekci, Erhan Çelikoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, İstanbul

Baş ve boyun enflamatuvar süreçlerine sekonder olarak gelişen atlanto-aksiyal eklemin spontan subluksasyonu Grisel sendromu olarak bilinir ve çoğunlukla çocuklarda görülür. Primer tedavisi konservatiftir. Gecikmiş tanı ve tedavi, ağrılı ve kalıcı servikal deformiteye neden olabilir hatta cerrahi tedavi gerektirebilir. Bu yazıda, 14 yaşında adenotonsillektomi operasyonu sonrası spontan atlanto-aksiyal rotatuvar subluksasyon saptanan ve konservatif tedaviler ile redüksiyon sağlanamayıp cerrahi uygulanan hasta literatür eşliğinde tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi girişim, Grisel sendromu, pediyatrik.

Surgical Treatment of Grisel Syndrome: A Pediatric Case Report and Review of the Literature

Ali Börekci, Erhan Çelikoğlu
Department of Neurosurgery, University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Spontaneous subluxation of the atlantoaxial joint secondary to inflammatory head and neck conditions is defined as Grisel syndrome, and is usually seen in children. The primary treatment is conservative. Delayed diagnosis and treatment can result in a painful and persistent cervical deformity, and may require surgical treatment. In this report, the case of a 14-year-old patient who presented with spontaneous atlantoaxial rotatory subluxation after adenotonsillectomy is described. When no reduction was obtained with conservative treatment, surgical intervention was performed.

Keywords: Grisel syndrome, pediatric, surgical intervention.

Ali Börekci, Erhan Çelikoğlu. Surgical Treatment of Grisel Syndrome: A Pediatric Case Report and Review of the Literature. SCIE. 2017; 28(3): 245-248

Sorumlu Yazar: Ali Börekci, Türkiye
LookUs & Online Makale