E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Sağ Ventriküle İnvaze Mediastinal Kitle [SCIE]
SCIE. 2017; 28(4): 300-304 | DOI: 10.14744/scie.2017.03522

Sağ Ventriküle İnvaze Mediastinal Kitle

Coşkun Doğan1, Tolga Sinan Güvenç2, Nagehan Özdemir Barışık3, Sevda Şener Cömert1, Güven Yılmaz4
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği - İstanbul -Türki̇ye.
2Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği İstanbul -Türki̇ye.
3Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği - İstanbul -Türki̇ye.
4Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği - İstanbul -Türki̇ye

Lenfomaların kalp tutulumu nadirdir ve çoğunlukla otopsi çalışmaları ile ortaya konulur. Buna karşın kalp tutulumunun son derece ciddi sonuçları vardır. Lenfomaların kalp tutulumu retrograd lenfatik, hematojen ve doğrudan komşuluk yoluyla direkt invazyon şeklinde olur. Direkt invazyon en sık görüleni ve en destrüktif bulgulara yol açanıdır. Klinik bulgu ve belirtileri nonspesifiktir. Bu yüzden erken tanı ve tedavi hayat kurtarır. Olgumuz efor dispnesi ve akciğer grafisinde görülen kardiomegali nedeni ile uzun süre kardiyoloji polikliniğinde tetkik edilmiş, ekokardiografik incelemede mediastinal kitleden şüphelenilmesi üzerine kliniğimize refere edilmiştir. Çekilen toraksın bilgisayarlı tomografik incelemesinde mediasteni dolduran, sağ ventrikül duvarına radyolojik olarak invazyon düşündüren kitle saptanan hastaya aynı gün göğüs hastalıkları uzmanı tarafından toraks ultrasonografisi rehberliğinde trucut biyopsi yapılmış, biyopsiden üç gün sonra lenfoma patolojik tanısı ile beraber hasta tedavi için hematoloji polikliniğine yönlendirilmiştir. Tedavinin üçüncü haftasında ise hastanın tüm yakınmaları gerilemiştir. Bu makale kalp tutulumu şüphesi olan olgularda multidisipliner yaklaşımla hızlı tanı ve tedavinin önemine ve toraks ultrasonografi ile mediastinal kitle lezyona hızlı ve güvenli yapılabilen biyopsi işlemine dikkat çekmek için sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Lenfoma, mediastinal kitle; ultrasonografi.

Mediastinal Mass Invading the Right Ventricle

Coşkun Doğan1, Tolga Sinan Güvenç2, Nagehan Özdemir Barışık3, Sevda Şener Cömert1, Güven Yılmaz4
1Department of Chest Diseases, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Dr. Siyami Ersek Cardiovascular and Thoracic Surgery Research and Training Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Pathology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Hematology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Lymphoma with cardiac involvement is rare; however, there can be very serious consequences. It is usually revealed in autopsy studies. Cardiac invasion by lymphoma may occur through retrograde lymphatic flow, hematogenous spread, or direct invasion from neighboring structures. Direct invasion is the most common, and has the most destructive results. The clinical signs and symptoms are nonspecific. Presently described is the case of a patient who was initially examined in a cardiology polyclinic due to exertional dyspnea and cardiomegaly seen in a chest X-ray. Echocardiographic examination revealed a suspected mass and the patient was referred to our clinic. A mass lesion filling the mediastinum and invading the right ventricle was detected in a computed tomography image of the chest. On the same day, a tru-cut biopsy with thoracic ultrasound guidance was performed by the pulmonologist. Three days after the biopsy, the patient was referred to the hematology clinic for treatment of pathological lymphoma. This case was presented to draw attention to the importance of prompt diagnosis and treatment of thoracic and mediastinal mass lesions with a multidisciplinary approach and to emphasize that a biopsy can be performed quickly and safely in patients with a mediastinal mass with the guidance of ultrasound, even when there is cardiac involvement.

Keywords: Lymphoma, mediastinal mass, ultrasonography.

Coşkun Doğan, Tolga Sinan Güvenç, Nagehan Özdemir Barışık, Sevda Şener Cömert, Güven Yılmaz. Mediastinal Mass Invading the Right Ventricle. SCIE. 2017; 28(4): 300-304

Sorumlu Yazar: Coşkun Doğan, Türkiye
LookUs & Online Makale