E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Plazmodium Vivax’ın Tetiklediği Nörolojik Bulgular: Santral Sinir Sistemi İdyopatik Enflamatuvar Demiyelinizan Hastalığı/Multipl Skleroz [SCIE]
SCIE. 2017; 28(3): 237-240 | DOI: 10.14744/scie.2017.37233

Plazmodium Vivax’ın Tetiklediği Nörolojik Bulgular: Santral Sinir Sistemi İdyopatik Enflamatuvar Demiyelinizan Hastalığı/Multipl Skleroz

Ahmet Kasım Kılıç1, Öznur Ak2, Muhammed Yakın2, Yasemin Nadir2, Serdar Özer2
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

Multipl skleroz veya klinik izole sendrom santral sinir sisteminin otoimmün bir hastalık spekturumunda olup enflamasyon, demiyelinizasyon ve aksonal hasarla seyretmektedir. Nörolojik bulgular bazen bir enfeksiyon sırasında veya ateş ile agreve olabilmektedir. Ayrıca malarya da nörolojik bulgularla birlikte serebral malarya sendromunu oluşturabilmekte ve nörolojik özüre neden olabilmektedir. Sunulan olguda da Plazmodium vivax enfeksiyonu sırasında ateşle ortaya çıkan nörolojik bulguların değerlendirilmesi sonucu serebral malaryoz ve diğer etkenler dışlanarak hastaya santral sinir sistemi enflamatuvar demiyelinizan hastalığı tanısı konmuş ve tedavisi düzenlenmiş olup nadir görülen bir birliktelik nedeni ile sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: plasmodium, malariazis, multipl skleroz, klinik izole sendrom

Plasmodium Vivax-Precipitated Neurological Symptoms: Central Nervous System Idiopathic Inflammatory Demyelinating Disease/Multiple Sclerosis

Ahmet Kasım Kılıç1, Öznur Ak2, Muhammed Yakın2, Yasemin Nadir2, Serdar Özer2
11Department of Neurology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Clinically isolated syndrome (CIS) and multiple sclerosis are autoimmune diseases of the central nervous system that are characterized by inflammation, demyelination, and axonal damage. Clinical symptoms can be aggravated by fever or concomitant infection. Malaria can also demonstrate neurological symptoms and develop into cerebral malaria, which can lead to severe neurological disability. The present patient had a diagnosis of Plasmodium vivax infection and displayed neurological symptoms and fever. After exclusion of cerebral malaria and other infectious diseases, the patient had a final diagnosis of CIS and the appropriate treatment was initiated. This report is a description of this rare presentation.

Keywords: plasmodium, malariasis, multiple sclerosis, clinical isolated syndrome

Ahmet Kasım Kılıç, Öznur Ak, Muhammed Yakın, Yasemin Nadir, Serdar Özer. Plasmodium Vivax-Precipitated Neurological Symptoms: Central Nervous System Idiopathic Inflammatory Demyelinating Disease/Multiple Sclerosis. SCIE. 2017; 28(3): 237-240

Sorumlu Yazar: Ahmet Kasım Kılıç, Türkiye
LookUs & Online Makale