ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Causes of the Most Frequent Hips Out of Patients Following Total Hip Replacement [SCIE]
SCIE. 2018; 29(2): 120-124 | DOI: 10.14744/scie.2018.96977

Causes of the Most Frequent Hips Out of Patients Following Total Hip Replacement

Tansel Mutlu1, Ali Ramazan Benli2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Karabük University Faculty of Medicine, Karabük, Turkey
2Health Manager of Kayseri, Kayseri, Turkey

INTRODUCTION: Hip dislocation is a complication seen after total hip replacement. The aim of this study was to determine the positions and movements in which dislocation occurred in order to provide additional guidance in terms of precautions to be taken.
METHODS: A total of 26 patients who experienced hip dislocation following total hip arthroplasty between 2009 and 2018 were included in this retrospective study. Seven of the 26 patients had been operated in our clinic. The patient group comprised 16 (62%) females and 10 (38%) males. After correction of luxation, the patients were evaluated with the Harris Hip Score (HHS) assessment. Placement of the prosthesis components, findings of loosening, acetabular cup size, and prosthesis type were examined radiographically.
RESULTS: The mean HHS was 83.1±4.6 points. In 8 (30.7%) patients, the hip implant component used had a femoral head diameter of 36 mm and in 18 (69.3%) cases, the diameter was 28 mm; the difference was statistically significant (p<0.0216). The replacement prosthesis was uncemented and implanted with screws in all of the study patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Following total hip replacement, dislocation can occur in patients with no evident risk of dislocation. Patient education with periodic reminders about positions of the hip that may lead to dislocation after total hip replacement could be considered one effective way to reduce the risk of hip dislocation.

Keywords: Hip dislocation, prosthesis; total hip arthroplasty.

Total Kalça Replasmanı Sonrası Hasta Kaynaklı En Sık Kalça Çıkığı Nedenleri

Tansel Mutlu1, Ali Ramazan Benli2
1Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Karabük
2Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri

GİRİŞ ve AMAÇ: Kalça çıkığı total kalça replasmanından sonra kaçınılamayan ve sürekliğini koruyan bir komplikasyondur. Çalışmanın amacı çıkığın meydana geldiği pozisyonlara yönelik tespitlerde bulunularak önlem alma konusunda yol gösterici olmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 2009–2018 yılları arasında total kalça replasmanı yapılmış ve kalça çıkığı gelişmiş 26 hasta incelenerek yapıldı. Hastalardan yedisi kendi kliniğimizde ameliyat edilmişti, 16’sı kadın 10’u erkekti. Luksasyon düzeltilmesinden sonraki Harris kalça skoru (HKS) incelendi. Röntgenografi ile protez komponentlerinin yerleşimleri, gevşeme bulguları, asetabuler cup boyutları ve protez cinsi incelendi.

BULGULAR: Ortalama HKS 81.28±4.31 idi. Sekiz (%30.7) kalçada 36 mm, 18 (%69.3) kalçada ise 28 mm çaplı femoral baş kullanılmıştı, istatistiksel olarak iki grup arasında anlamlı fark vardı (p<0.0216). Tüm hastalar vidalı sementsiz protez uygulamaları vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Total kalça replasmanı sonrası, çıkık riski belirgin olmayan hastalarda da çıkık gelişebilmektedir. Bu hastaların eklem çıkıkları günlük rutin yaşamaları sırasında meydana geldiği, çıkık sırasında önlem almadıkları ve bir kısım hastanın çıkık için alınması gereken önlemleri hatırlamadıkları belirlenmiştir. Total kalça replasmanı sonrası tespit edilen kalçanın çıkma pozisyonları için eğitimin verilmesi ve periyodik olarak devam ettirilmesi sonucu kalça çıkık riskinin etkin bir şekilde azalabileceği anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kalça çıkığı, protez; total kalça artroplastisi.

Tansel Mutlu, Ali Ramazan Benli. Causes of the Most Frequent Hips Out of Patients Following Total Hip Replacement. SCIE. 2018; 29(2): 120-124

Corresponding Author: Tansel Mutlu, Türkiye
LookUs & Online Makale