ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Case of Neuroborreliosis Mimicking Guillain-Barré Syndrome [SCIE]
SCIE. 2020; 31(2): 181-183 | DOI: 10.14744/scie.2020.93685

A Case of Neuroborreliosis Mimicking Guillain-Barré Syndrome

Zeynep Şule Çakar1, Gül Karagöz1, Lütfiye Nilsun Altunal1, Ayşe Serra Özel1, Sinan Öztürk1, Şenol Çomoğlu1, Kader Görkem Güçlü1, Pınar Öngürü2, Ayten Kadanalı1
1Department of Infection Diseases, University of Health Sciences Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Infection Diseases, University of Health Sciences Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Lyme disease is a zoonosis that arises from Borrelia burgdorferi spp belonging to the Spirochaetales family, transmitted by Ixodes-type ticks. In the course of the disease, the heart, skin, nervous and musculoskeletal system may be affected. Central nervous system involvement, defined as neuroborreliosis, may be similar to Guillain- Barré syndrome (GBS), an immune-mediated acute neuropathy. In this article, a case that was followed up in the neurology clinic with GBS due to facial paralysis, muscle weakness and widespread muscle pain was shared. Neuroborreliosis was considered in the differential diagnosis of the patient whose clinical findings did not improve due to the presence of tick contact in history, and the diagnosis was confirmed by clinical and laboratory findings. In this case, it was emphasized that neuroborreliosis should be kept in mind in the differential diagnosis of the GBS.

Keywords: Lyme, tick; zoonosis.

Guillain Barre Sendromunu Taklit Eden Bir Nöroborelyoz Olgusu

Zeynep Şule Çakar1, Gül Karagöz1, Lütfiye Nilsun Altunal1, Ayşe Serra Özel1, Sinan Öztürk1, Şenol Çomoğlu1, Kader Görkem Güçlü1, Pınar Öngürü2, Ayten Kadanalı1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Lyme hastalığı, ixodes türü kenelerle bulaşan, Spirochaetales ailesi içinde yer alan Borrelia burgdorferi cinsi bakterinin neden olduğu zoonozdur. Hastalığın seyrinde kalp, deri, sinir ve kas-iskelet sistemi etkilenebilir. Nöroborelyoz olarak tanımlanan santral sinir sistemi tutulumu, immün ilişkili akut nöropati olan Guillain Barre sendromu (GBS) ile benzerlik gösterebilir. Bu yazıda fasial paralizi, kas güçsüzlüğü ve yaygın kas ağrısı nedeniyle GBS düşünülerek nöroloji kliniğinde takip edilen bir olgu paylaşıldı. Klinik takibinde bulgularında düzelme olmayan hastanın öyküsünde kene temasının olması nedeni ile ayırıcı tanıda nöroborelyoz düşünülmüş, klinik ve laboratuvar bulguları ile tanı doğrulanmıştır. Bu olguda GBS’nin ayırıcı tanısında nöroborelyozun akılda tutulması gerektiği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kene, lyme; zoonoz.

Zeynep Şule Çakar, Gül Karagöz, Lütfiye Nilsun Altunal, Ayşe Serra Özel, Sinan Öztürk, Şenol Çomoğlu, Kader Görkem Güçlü, Pınar Öngürü, Ayten Kadanalı. A Case of Neuroborreliosis Mimicking Guillain-Barré Syndrome. SCIE. 2020; 31(2): 181-183

Corresponding Author: Zeynep Şule Çakar, Türkiye
LookUs & Online Makale