ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Erlotinib-Induced Papulopustular Eruption and Mucositis [SCIE]
SCIE. 2018; 29(2): 139-141 | DOI: 10.14744/scie.2018.83803

Erlotinib-Induced Papulopustular Eruption and Mucositis

Zehra Aşiran Serdar, Ezgi Aktaş Karabay
Department of Dermatology and Venereology, Bahçeşehir University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Erlotinib is an epidermal growth factor inhibitor that is used in the treatment of advanced stage cancers. Cutaneous reactions to erlotinib use have been observed. A 70-year-old male patient presented with the complaint of a rash on his nose and a lesion in the mouth. The patient history included a diagnosis of lung cancer and treatment with oral erlotinib 150 mg/ day. The complaints developed on the third day of erlotinib treatment. A dermatological examination revealed numerous papulopustular lesions with an erythematous background on the nose. Yellow plaques and erosions were also observed on an erythematous area on the tongue. In the literature, anaphylaxis, acneiform rashes, xerosis, nail and hair changes, and mucosal changes have all been reported with erlotinib treatment. Presently described is a case of papulopustular lesions and mucositis appearing on the third day of erlotinib treatment. Practitioners should be aware of cutaneous side effects that may occur during erlotinib use.

Keywords: Adverse reaction, cutaneous reaction; epidermal growth factor; mucositis; papulopustule.

Erlotinib Kullanımına Bağlı Gelişen Papülopüstüler Erupsiyon ve Mukozit Olgusu

Zehra Aşiran Serdar, Ezgi Aktaş Karabay
Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Erlotinib ileri dönem kanser tedavisinde kullanılan bir epidermal büyüme faktörü inhibitörüdür. Erlotinibe bağlı kutanöz reaksiyonlar izlenebilir. Yetmiş yaşında erkek hasta burun bölgesinde döküntü ve ağız içinde yara şikayetiyle başvurdu. Hastanın öyküsünde akciğer kanseri tanısı ile oral erlotinib 150 mg/gün tedavisi başlandığı ve tedavinin üçüncü gününde bu şikayetlerinin geliştiğini öğrendik. Dermatolojik muayenede burun üzerinde eritemli zeminde çok sayıda papulopüstüler lezyonlar ve dil üzerinde eritemli zeminde sarı renkli plak, yer yer erozyonlar izlendi. Literatürde erlotinib kullanımına bağlı anafilaksi, akneiform döküntü, kseroz, tırnak ve saç değişiklikleri, mukozal değişiklikler bildirilmiştir. Burada erlotinib kullanımı sırasında oluşabilecek kutanöz yan etkilere dikkat çekmek amacıyla tedavinin üçüncü gününde papülopüstüler döküntüleri ve mukozit gelişen bir hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Epidermal büyüme faktörü, kutanöz reaksiyon; mukozit; papülopüstül; yan etki.

Zehra Aşiran Serdar, Ezgi Aktaş Karabay. Erlotinib-Induced Papulopustular Eruption and Mucositis. SCIE. 2018; 29(2): 139-141

Corresponding Author: Ezgi Aktaş Karabay, Türkiye
LookUs & Online Makale