ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Use of Intermittent Bolus Erector Spinae Plane (ESP) Block for Analgesia in Open Cholecystectomy: A Case Report [SCIE]
SCIE. 2019; 30(2): 178-180 | DOI: 10.14744/scie.2019.82621

Use of Intermittent Bolus Erector Spinae Plane (ESP) Block for Analgesia in Open Cholecystectomy: A Case Report

Peter Merjavy
Southern Health and Social Care Trust, Craigavon, Northern Ireland, United Kingdom

The ultrasound-guided erector spinae plane (ESP) block has been recently described for postoperative analgesia after various thoracic and abdominal surgeries, mostly laparoscopic. Some authors suggest that the ESP block has an effect on both visceral and somatic pain. We describe the successful use of continuous ESP block using intermittent boluses via catheter in open cholecystectomy (OC). Our patient was scheduled for laparoscopic cholecystectomy, which unexpectedly led to open procedure. Continuous ESP block provided good analgesia for 96 h after surgery. To our knowledge, this is the first case report of the use of continuous ESP block using intermittent boluses for OC.

Keywords: Catheter, erector spinae plane block; intermittent boluses; laparotomy; open cholecystectomy.

Açık Kolesistektomi Cerrahisinde Analjezi İçin Aralıklı Olarak Bolus Dozda Erektör Spina Plan Bloğu: Bir Olgu Sunumu

Peter Merjavy
Southern Health and Social Care Trust, Craigavon, Northern Ireland, United Kingdom

Son zamanlarda çoğu laparoskopik olmak üzere çeşitli göğüs ve karın cerrahisi sonrası analjezi için ultrason kılavuzluğunda bolus dozla erektör spina plan bloğu (ESP) tanımlanmıştır. Bazı yazarlar ESP bloğunun hem viseral hem de somatik ağrıda etkisi olduğunu düşündürmektedir. Biz açık kolesistektomi (AK) cerrahisinde kateter yoluyla aralıklarla verilen bolus dozlarla sürekli ESP bloğunun başarılı uygulamasını tanımlamaktayız. Hastamıza laparoskopik kolesistektomi planlanmışken beklenmedik şekilde açık kolesistektomiye geçilmiştir. Sürekli ESP bloğu cerrahi sonrası 98 saat boyunca iyi bir analjezi sağlamıştır. Bilgilerimize göre AC için aralıklı bolus dozlarla sağlanan sürekli ESP bloğuna ilişkin ilk olgu raporudur.

Anahtar Kelimeler: Açık kolesistektomi, erktör spinaplan bloğu aralıklı boluslar; kateter; laparotomi.

Peter Merjavy. Use of Intermittent Bolus Erector Spinae Plane (ESP) Block for Analgesia in Open Cholecystectomy: A Case Report. SCIE. 2019; 30(2): 178-180

Corresponding Author: Peter Merjavy, United Kingdom
LookUs & Online Makale