ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Patient Dose Estimation Using CT-Expo Software at Two Hospitals in North-Central Nigeria [SCIE]
SCIE. 2018; 29(2): 125-131 | DOI: 10.14744/scie.2018.78942

Patient Dose Estimation Using CT-Expo Software at Two Hospitals in North-Central Nigeria

Mary-ann Etim Ekpo1, Rachel Ibhade Obed1, Akintayo Daniel Omojola2
1Department Of Physics, University Of Ibadan, Ibadan, Oyo State, Nigeria.
2Department of Radiology, Medical Physics Unit, Federal Medical Centre Asaba, Delta State, Nigeria

INTRODUCTION: Simulation software has aided the estimation of organ dose from computed tomography (CT) examinations. The aim of this study was to use the CT-Expo (SASCRAD, Fritz-Reuter-Weg, Buchholz, Germany) software to determine volume CT dose index (CTDIvol), dose length product (DLP), organ dose and effective dose.
METHODS: A total of 171 patient data were retrieved from a Toshiba Aquillion 16-slice CT scanner (Toshiba Corp., Tokyo, Japan) representing CT unit A and a Philips Brilliance 16-slice CT scanner (Koninklijke Philips N.V., Amsterdam, Netherlands) representing CT unit B and a CT-Expo spreadsheet was used to estimate the dose delivered.
RESULTS: Head CT scans were the most frequently seen (64%) at the 2 facilities studied. The CT parameters of peak kilovoltage (kVp) and pitch between the 2 units were statistically different (p<0.05). There was no significant difference in CTDIvol between CT unit A and B (p=0.199). A comparison of CTDIvol and DLP of CT units A and B with other studies revealed no statistically significant difference (p<0.05). The mean effective dose (E) for the abdomen was greater compared with other studies, but without a statistically significant difference (p<0.05). Furthermore, no significant difference in organ dose was seen between CT units A and B (p=0.677). A comparison of organ dose with other studies indicated no relevant difference (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The CT-Expo software showed good results with the imPACT software (ImPACT scanner evaluation group, London, UK). CT unit A had greater differences in CTDIvol and DLP compared with unit B. This difference could be associated with the significant difference seen in the kVp and pitch of both scanners.

Keywords: Computed tomography, dose length product; effective dose; organ dose; volume computed tomography dose index.

Kuzey ve Orta Nijerya’daki İki Hastanede CT-Expo Yazılımı Kullanılarak Hastaya Verilecek Dozun Hesaplanması

Mary-ann Etim Ekpo1, Rachel Ibhade Obed1, Akintayo Daniel Omojola2
1Department Of Physics, University Of Ibadan, Ibadan, Oyo State, Nigeria.
2Department of Radiology, Medical Physics Unit, Federal Medical Centre Asaba, Delta State, Nigeria

GİRİŞ ve AMAÇ: Simülasyon yazılımı bilgisayarlı tomografi (BT) incelemelerine dayanarak organa verilecek dozun hesaplanmasına yardımcı olmuştur. Bu çalışmanın amacı volüm BT doz indeksi (CTDIvol), doz süresi (DLP), organa verilen dozla etkili dozu saptamak için CT-Expo (Microsoft Corp., Redmond, WA, USA) yazılımını kullanmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bir A ünitesinin BT’sinden (Toshiba Aquillion 16-kesitli BT tarayıcı [(Toshiba Corp., Tokyo, Japonya]) ve B ünitesinin BT’sinden (Philips Brilliance 16-kesitli BT tarayıcı (Koninklijke Philips N.V., Amsterdam, Hollanda) toplam 171 hastanın verileri elde edildi ve verilmiş dozu hesaplamak için CT-Expo hesap tablosu kullanıldı.
BULGULAR: Çalışılan iki kuruluşta en sık kraniyal BT (%64 oranında) taramaları kullanıldı. İki cihaz arasında BT parametrelerinden maksimum kilovoltaj (kVp) ve miliamper/saniye (mAs) cinsinden elektrik akım şiddeti istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdi (p<0.05). A ve B olarak adlandırdığımız BT cihazları arasında volüm BT CTDIvol açısından anlamlı bir farklılık yoktu (p=0.199). Başka çalışmalara göre A ve B cihazlarının CTDIvol ile doz ile süresi çarpımı arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık yoktu (p<0.05). Diğer çalışmalara göre batın için ortalama etkili doz (E) daha yüksek olmasına rağmen farklılık istatistiksel açıdan anlamlı değildi (p<0.05). Ayrıca, BT cihazları A ile B arasında organa verilen dozda anlamlı bir farklılık görülmedi (p=0.677). Diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında organa verilen doz açısından anlamlı bir farklılık belirlenemedi (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: CT-Expo yazılımının sonuçlarıyla imPACT yazılımının (ImPACT scanner değerlendirme grubu, Londra, BK) sonuçları iyi bir uyum göstermiştir. B kodlu BT ünitesine göre A kodlu BT ünitesiyle hesaplanan CTDIvol ve DLP arasında büyük farklılıklar vardı. Bu farklılık her iki tarayıcının kVp’si ve çözünürlük derecesinde saptanan anlamlı farklılık ile ilişkili olabilirdi.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, bilgisayarlı tomografi volüm/doz indeksi; doz-süre çarpımı; etkili doz; organ dozu.

Mary-ann Etim Ekpo, Rachel Ibhade Obed, Akintayo Daniel Omojola. Patient Dose Estimation Using CT-Expo Software at Two Hospitals in North-Central Nigeria. SCIE. 2018; 29(2): 125-131

Corresponding Author: Mary-ann Etim Ekpo, Nigeria
LookUs & Online Makale