ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparison between Dorsal and Midlateral Approaches in the Treatment of Extra-articular Fractures of Proximal Phalanges with Locked Miniplates [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-76598 | DOI: 10.14744/scie.2019.76598

Comparison between Dorsal and Midlateral Approaches in the Treatment of Extra-articular Fractures of Proximal Phalanges with Locked Miniplates

Birkan Kibar
Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Clinics of Orthopaedics and Traumatology

INTRODUCTION: We retrospectively examined extra-articular proximal phalangeal fractures excluding the thumb, for which fixation was applied using locked miniplates, with the aim to compare the results of the dorsal and midlateral approaches.
METHODS: 26 patients were operated via the dorsal approach (Group 1) and 20 patients were operated via the midlateral approach (Group 2). No graft was used in any patient. No splint was applied to any patient after the operation. Active finger movements were resumed on postoperative day 1.
RESULTS: The mean ages of patients in Groups 1 and 2 were 35.1 (range: 18–60) years and 33.8 (17–71) years, respectively. Union was achieved in all patients in the study. In Group 1, the mean total active movement (TAM) was 228° (range: 170–270°); according to the digital functional assessment, 18 patients had excellent, 7 patients had good, and 1 patient had fair results. In Group 2, mean TAM was 239° (range: 200–270°); according to the digital functional assessment, 14 patients had excellent and 6 patients had good results.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We believe that both dorsal and midlateral approaches in extra-articular proximal phalangeal fractures are effective and reliable methods with similar clinical and functional results, and are thus a suitable alternative for each other.

Keywords: Phalanx, fracture, dorsal plating, lateral plating, internal fixation, unstable

Kilitli Mini Plaklar ile Proksimal Falanksların Ekstraartiküler Kırıklarının Tedavisinde Dorsal ve Midlateral Yaklaşımların Karşılaştırılması

Birkan Kibar
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Kilitli mini plaklar kullanılarak fiksasyon uygulanan başparmak dışındaki eklem dışı proksimal falanks kırıklarında, dorsal ve midlateral yaklaşımların sonuçlarını geriye dönük olarak inceleyip karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 26 hasta dorsal yaklaşımla (Grup 1) ve 20 hasta midlateral yaklaşımla ameliyat edildi (Grup 2). Hiçbir hastada greft kullanılmadı. Ameliyat sonrası hiçbir hastaya atel uygulanmadı. Ameliyat sonrası 1. günde aktif parmak hareketlerine başlandı.
BULGULAR: Grup 1 ve 2' deki hastaların yaş ortalamaları sırasıyla 35.1 (18-60) ve 33.8 (17-71) idi. Çalışmadaki tüm hastalarda kaynama sağlandı. Grup 1'de ortalama toplam aktif hareket (TAM) 228 ° (170-270 °); dijital fonksiyonel değerlendirmeye göre, 18 hasta mükemmel, 7 hasta iyi, 1 hasta iyi sonuç aldı. Grup 2'de ortalama TAM 239 ° (200-270 °); dijital fonksiyonel değerlendirmeye göre 14 hasta mükemmel, 6 hasta iyi sonuç aldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Eklem dışı proksimal falanks kırıklarında, dorsal ve midlateral yaklaşımların benzer klinik ve fonksiyonel sonuçlarla etkili ve güvenilir yöntemler olduğuna ve bu nedenle birbirleri için uygun bir alternatif olduğuna inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Falanks, kırık, dorsal plaklama, lateral plaklama, iç tespt, dengesizCorresponding Author: Birkan Kibar, Türkiye
LookUs & Online Makale