ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Can Burn Injury Cause Thrombotic Thrombocytopenic Purpura? [SCIE]
SCIE. 2019; 30(2): 175-177 | DOI: 10.14744/scie.2019.74046

Can Burn Injury Cause Thrombotic Thrombocytopenic Purpura?

Mehmet Akif Öztürk, Nisa Babacanlar, Cafer Akkoz, Ali Özdemir
Department of Internal Medicine, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) is characterized by the pentad of microangiopathic hemolytic anemia, uremia, thrombocytopenia, neurological symptoms, and fever. It can be a fatal emergency if early diagnosis and appropriate evaluation are not performed. TTP is associated with an acquired or congenital deficiency of the von Willebrand factor-cleaving metalloprotease, ADAMTS13. It can be triggered by many diseases or drugs. Plasma exchange, which is an urgent treatment modality, can be effective in cases of TTP. Presently described is the case of a 35-year-old man with a diagnosis of TTP that developed after a burn injury. The underlying mechanism of TTP development after a burn is still unknown. Clinicians should pay attention to neurological symptoms and thrombocytopenia after burn accidents and must be alert to this life-threatening situation.

Keywords: Anemia, burn, thrombotic thrombocytopenic purpura.

Yanık Hasarı Trombotik Trombositopenik Purpuraya Yol Açar mı?

Mehmet Akif Öztürk, Nisa Babacanlar, Cafer Akkoz, Ali Özdemir
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Trombotik trombositopenik purpura (TTP), mikroanjiyopatik hemolitik anemi, üremi, trombositopeni, nörolojik semptomlar ve ateşin pentadı ile kendini gösteren bir hastalıktır. TTP erken tanı ve uygun değerlendirme yapılmadığında ölümcül olabilen acil bir durumdur. TTP ilk olarak 1924’te Moschcowitz tarafından tanımlanmıştır. TTP, von Willebrand faktörü-parçalayan metaloproteaz, ADAMTS13’ün edinilmiş veya doğuştan eksikliği ile ilişkilidir. Acil bir tedavi modalitesi olan plazma değişimi, TTP’de etkilidir. Birçok hastalık veya ilaç tarafından bu hastalık tetiklenebilir. Burada yanık sonrası gelişen TTP tanısı ile takip edilen 35 yaşında bir erkek hastayı sunuyoruz. Bu olguda, TTP’nin yanık ile tetiklendiğini düşünüyoruz. Yanık sonrası TTP gelişiminin altında yatan mekanizma bilinmemektedir. Klinisyenler, yanık kazalarından sonra nörolojik semptomlara ve trombositopenilere dikkat etmeli ve bu hayati tehlike arz eden durumlarda dikkatli olmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Anemi, trombotik trombositopenik purpura, yanık.

Mehmet Akif Öztürk, Nisa Babacanlar, Cafer Akkoz, Ali Özdemir. Can Burn Injury Cause Thrombotic Thrombocytopenic Purpura?. SCIE. 2019; 30(2): 175-177

Corresponding Author: Mehmet Akif Öztürk, Türkiye
LookUs & Online Makale