ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Relationship Between Secondary Amyloidosis and Carotid Intima Media Thickness in Inflammatory Disease [SCIE]
SCIE. 2018; 29(2): 94-98 | DOI: 10.14744/scie.2018.64936

Relationship Between Secondary Amyloidosis and Carotid Intima Media Thickness in Inflammatory Disease

Uğur Arslantaş1, Ersin Engin Şimsek2, Mustafa Bulut1, Nimet Bilge Kalkan2, Selçuk Pala1
1Department of Cardiology, Kartal Koşuyolu Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Family Medicine, Kartal Dr. Lütfü Kırdar Traning and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to determine local control and overall survival of patients with
medically inoperable early-stage non-small cell lung cancer treated with stereotactic ablative
radiotherapy.
METHODS: A total of 35 patients [6 (17%) females and 29 (83%) males] with medically inoperable early-stage non-small cell lung cancer and who were treated with stereotactic ablative body radiotherapy by a CyberKnife robotic radiotherapy machine between 2009 and 2015 were evaluated retrospectively.
RESULTS: Amyloidal inflammatory disease patients demonstrated a significantly greater carotid IMT (0.71±0.8 mm) compared with the non-amyloidal inflammatory disease patients (0.56±0.1 mm; p<0.001) and the healthy controls (0.43±0.4 mm; p<0.001). The patients with
amyloidal inflammatory disease had a significantly greater CRP level (5.7±2.5 mg/L) than the other groups (3.7±3.1 mg/L, 1.5±1.2 mg/L; p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Increased carotid arterial wall thickness was associated with the presence of amyloidosis, perhaps due to an increase in atherosclerotic changes related to chronic lowlevel inflammation.

Keywords: Atherosclerosis, familial Mediterranean fever, systemic serum amyloid A amyloidosis, carotid artery; intima–media thickness.

Enflamatuvar Hastalıklarda Sekonder Amiloidoz ile Karotis İntima Media Kalınlığı İlişkisii

Uğur Arslantaş1, Ersin Engin Şimsek2, Mustafa Bulut1, Nimet Bilge Kalkan2, Selçuk Pala1
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisasEğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
2Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Ateroskleroz ve sekonder amiloidoz patogenezlerinde enflamasyonun çok önemli rolü olmasına rağmen, her iki hastalık arasındaki ilişki tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, karotis intima media kalınlığı (IMK) değerlendirerek, sekonder amiloidoz olan hastalarla, olmayan uygun kontrol gruplarında bu ilişkiyi incelemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma popülasyonu 14 amiloidoz gelişmiş enflamatuvar hastalıklı hasta ile 34 amiloidoz gelişmemiş enflamatuvar hastalıklı hasta ve 34 sağlıklı gönüllüden oluşmaktadır. Tüm hastalar sigara içmeyenlerden seçildi. Aterosklerotik damar hastalığı ve diyabetes mellitus tanısı olan hastalar çalışmaya alınmadı. Subklinik ateroskleroz B-mod ultrasonografi kullanılarak karotis arterden IMK ölçülerek değerlendirildi ve tüm hastaların CRP düzeyleri ölçüldü.
BULGULAR: Korotis IMK istatiksel olarak anlamlı olarak, amiloidoz bulunan hastalarda (0.71±0.8 mm), bulunmayan hastalara (0.56±0.1 mm, p<0.001) ve sağlıklı kontrol grubuna (0.43±0.4 mm, p<0.001) göre daha kalın ölçüldü. Aynı zamanda C-reaktif protein düzeyleri de amiloidoz hastalarında (5.7±2.5) kontrol gruplarına göre anlamlı olarak yüksek ölçüldü (3.7±3.1, 1.5±1.2) (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Amiloidoz hastalığının varlığında bulunan artmış IMK, enflamasyona bağlı gelişen aterosklerotik değişikliklere bağlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz ateşi, aterosklerosis, carotid artery; intima-media-thickness; sistemik amiloyidosis AA.

Uğur Arslantaş, Ersin Engin Şimsek, Mustafa Bulut, Nimet Bilge Kalkan, Selçuk Pala. Relationship Between Secondary Amyloidosis and Carotid Intima Media Thickness in Inflammatory Disease. SCIE. 2018; 29(2): 94-98

Corresponding Author: Uğur Arslantaş, Türkiye
LookUs & Online Makale