ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Nosocomial Sepsis Concomitant with Kawasaki Disease: A Case Report [SCIE]
SCIE. 2019; 30(4): 370-372 | DOI: 10.14744/scie.2019.54376

Nosocomial Sepsis Concomitant with Kawasaki Disease: A Case Report

Eren Alkan1, Lütfiye Şahin Keskin1, Nazan Dalgıç1, Berksu Cürebal2, Muhammed Karabulut3
1Department of Pediatrics Infectious Diseases, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Family Medicine, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Pediatric Cardiology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Kawasaki disease is an acute febrile systemic vasculitis presenting with unknown etiology. Coronary artery ectasia or aneurysms may develop in 15% to 25% of untreated children and may lead to sudden death or ischemic heart disease later in life. Thus, early diagnosis and treatment with intravenous immunoglobulin and acetylsalicylic acid as soon as possible are important. Patients who have persistent or recurrent fever more than 24 hours after completion of the initial treatment should also be assessed for other causes of fever including intercurrent infection, and the diagnosis of refractory Kawasaki disease should be reevaluated.

Keywords: Kawasaki disease, sepsis; nosocomial.

Nozokomiyal Sepsis ve Kawasaki Hastalığı Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu

Eren Alkan1, Lütfiye Şahin Keskin1, Nazan Dalgıç1, Berksu Cürebal2, Muhammed Karabulut3
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Kawasaki hastalığı etiyolojisi bilinmeyen akut ateşli sistemik bir vaskülittir. Tedavi edilmeyen olgularda %15–25 oranında koroner arter ektazisi ve anevrizma gelişerek ani ölümlere ve ileri yaşlarda hastalıklara neden olabilmektedir. Bu nedenle erken teşhis ve intravenöz immünglobülin ile asetil salisilik asit tedavisinin en kısa sürede başlanması çok önemlidir. Tedavi başlangıcından 24 saat sonra nüksetme veya persistan ateş durumlarında, sepsis de dahil olmak üzere diğer ateş nedenleri dışlanarak refrakter Kawasaki hastalığı tanısı düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kawasaki hastalığı, nozokomiyal; sepsis.

Eren Alkan, Lütfiye Şahin Keskin, Nazan Dalgıç, Berksu Cürebal, Muhammed Karabulut. Nosocomial Sepsis Concomitant with Kawasaki Disease: A Case Report. SCIE. 2019; 30(4): 370-372

Corresponding Author: Berksu Cürebal, Türkiye
LookUs & Online Makale