ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Anesthesia in a Patient with Diaphragmatic Hernia and Obstructive Sleep Apnea: Case Report [SCIE]
SCIE. 2017; 28(3): 241-244 | DOI: 10.14744/scie.2017.52714

Anesthesia in a Patient with Diaphragmatic Hernia and Obstructive Sleep Apnea: Case Report

Feriha Temizel1, Tamer Kuzucuoğlu1, Gülten Arslan1, Serkan Uçkun1, Banu Eler Çevik1, Recep Demirhan2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Health Science University, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Health Science University, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Traumatic diaphragmatic hernia (TDH) is a serious, frequently overlooked complication observed secondary to a thoracoabdominal trauma. The treatment of TDH is surgical and diaphragmatic repair, usually performed with a thoracotomy approach. During a thoracotomy, the lung on the operation side is collapsed and single-lung ventilation is employed. This procedure facilitates the work of the surgeon; however, it makes the administration of anesthesia more difficult. Obstructive sleep apnea (OSA) is a disorder characterized by attacks of apnea and hypopnea due to partial or complete obstruction of the upper respiratory tract during sleep. Administration of anesthesia to patients with OSA involves several difficulties with respect to ventilation and intubation, as well as potential respiratory complications during the postoperative period. In this case report, critical issues faced during the administration of anesthesia to a 46-year-old male patient with OSA who was diagnosed with TDH 1 year after a trauma were discussed in the context of the literature.

Keywords: Anesthesia, obstructive sleep apnea; traumatic diaphragmatic hernia.

Diyafragma Hernisi ve Obstrüktif Uyku Apsesi Olan Hastada Anestezi: Olgu Sunumu

Feriha Temizel1, Tamer Kuzucuoğlu1, Gülten Arslan1, Serkan Uçkun1, Banu Eler Çevik1, Recep Demirhan2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Travmatik diyafragma hernisi (TDH) torakoabdominal travmalardan sonra görülen ve kolaylıkla atlanılabilen komplike bir durumdur. TDH’nin tedavisi cerrahidir ve operasyonda torakotomi yaklaşımı ile diyafragma onarımı yapılır. Torakotomide tek akciğer ventilasyonu ile ameliyat edilen taraftaki akciğer kollabe edilir. Bu durum cerrahın işini kolaylaştırırken anestezi uygulamasını zorlaştırmaktadır. Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS); uyku sırasında üst hava yolunda kısmi ya da tam obstrüksiyon sonucu apne ve hipoapne ataklarının görüldüğü bir hastalıktır. Obstrüktif uyku apne sendromlu olgularda anestezi uygulaması; ventilasyon ve entübasyonun güç olması ayrıca ameliyat sonrası dönemde solunum problemleri görülebilmesi gibi özellikleri içermektedir. Biz bu olgu sunumunda geçirdiği travmadan bir yıl sonra TDH tanısı konulan OUAS’li 46 yaşında erkek hastanın anestezi uygulamasında karşılaştığımız önemli konuları literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, obstrüktif uyku apne sendromu, travmatik diyafragma hernisi.

Feriha Temizel, Tamer Kuzucuoğlu, Gülten Arslan, Serkan Uçkun, Banu Eler Çevik, Recep Demirhan. Anesthesia in a Patient with Diaphragmatic Hernia and Obstructive Sleep Apnea: Case Report. SCIE. 2017; 28(3): 241-244

Corresponding Author: Feriha Temizel, Türkiye
LookUs & Online Makale