ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Are Video Surgery Platforms Adequate and Useful to Urologists? [SCIE]
SCIE. 2019; 30(1): 33-37 | DOI: 10.14744/scie.2018.51523

Are Video Surgery Platforms Adequate and Useful to Urologists?

Utku Can1, Fehmi Narter2
1Department of Urology, University of Health Sciences, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey
2Department of Urology, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine the video surgery platforms most frequently used by urologists and to evaluate the content.

METHODS: Urologists working in various cities in Turkey were surveyed regarding viewing of urology videos online, the specific resources used, the quality of the websites and videos, and how they felt these videos contributed to their surgical knowledge.

RESULTS: A total of 133 urologists completed the survey. Of the respondents, 87.2% reported watching videos of surgery, and 51.7% of the video watchers spent more than 1 hour per month watching these videos. Seventy-three percent of participants rated the contribution of videos to surgical know-how as “very”’ or “extremely” valuable. The most commonly watched platform was YouTube (84.5%), followed by websites of urological associations (Urosource, Uropedia, etc.) (64.7%), Medscape (21%), and WebSurg (3.4%). Of the respondents, 74.4% expressed great interest in more professional and reliable video websites.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Videos can provide noticeable benefits in the preparation phase of surgical procedures, and there is a clear interest in this format. Currently, YouTube is the most commonly used platform; however, it would be valuable if health professionals provided websites with a more systematic approach and reliable video content.

Keywords: Multimedia, surgery video, urological education; YouTube.

Cerrahi Video İçerikli Platformlar Ürologlar İçin Kullanışlı ve Yeterli mi?

Utku Can1, Fehmi Narter2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji kliniği, Erzurum, Türkiye
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Turkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada ürologlar arasında en çok kullanılan ürolojik cerrahi video platformunu ve bunların içerik ve çeşit açısından yeterliliğini belirlemeyi amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: İlgilenilen ürolojik branş, video kullanım sıklığı, kullanılan video kaynakları, üroloji spesifik video bazlı İnternet sitelerinin yeterliliği ve videoların cerrahi bilgi ve birikime olan katkısını değerlendiren Türkçe dilinde bir anket oluşturuldu. Anket formu farklı illerde çalışan üroloji asistan ve uzman hekimlerine e-posta yoluyla dağıtıldı.

BULGULAR: Toplamda 133 ürolog anketi tamamlandı. İnternet ortamında ameliyat videosu izlenme oranı %87.2 idi. Video izleyicileri arasında yapılan değerlendirmeye göre katılımcıların %51.7’si ayda bir saatten fazla süresini videolara ayırdığını belirtti. Katılımcıların %73’ü bu videoların cerrahi bilgi ve beceriye olan katkısının ‘çok’ ve ‘ileri derecede’ olduğunu bildirdi. En çok izlenen web platformu %84.5 ile YouTube iken, bunu %64.7 ile dernek siteleri (Urosource, Uropedia vs.), %21 ile Medscape ve %3.4 ile WebSurge takip etmekteydi. Katılımcılar %74 oranında daha sistematik ve güvenilir video sitelerine ‘ileri derece’de ihtiyaç olduğunu düşünmekteydi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Cerrahi prosedürlere hazırlık aşamasında da video kullanımının açık ve fark edilir faydaları olduğu bilinmekte ve hekimlerce sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. YouTube en çok kullanılan platform olarak tespit edilse de sağlık profesyonelleri tarafından hazırlanmış, daha sistematik ve güvenilir İnternet sitelerinin daha popüler olması gerektiği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi video, multimedya, üroloji eğitimi; YouTube.

Utku Can, Fehmi Narter. Are Video Surgery Platforms Adequate and Useful to Urologists?. SCIE. 2019; 30(1): 33-37

Corresponding Author: Utku Can, Türkiye
LookUs & Online Makale