ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search




Laparoscopic Endoscopic Surgical Science An Extraordinary Cause in the Etiology of Recurrent Massive Hemoptysis: Hughes–Stovin Syndrome [SCIE]
SCIE. 2019; 30(2): 181-183 | DOI: 10.14744/scie.2019.47550

An Extraordinary Cause in the Etiology of Recurrent Massive Hemoptysis: Hughes–Stovin Syndrome

Onur Derdiyok, Hakan Yılmaz, Serdar Evman, Volkan Baysungur
Department of Thoracic Surgery, University of Heath Sciences Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Hughes–Stovin syndrome is an extremely rare autoimmune clinical disorder that is characterized by deep vein thrombosis with multiple pulmonary and/or bronchial arterial aneurysms. This syndrome is an important cardiovascular status that may manifest Behçet’s disease with systemic aneurysms. Here, we present the case of a 16-year-old female patient who suffered from recurrent life-threatening hemoptysis episodes due to right lower lobe pulmonary artery aneurysms and was finally treated with pulmonary resection.

Keywords: Hughes–Stovin syndrome, massive hemoptysis; pulmonary resection.

Rekürrens Masif Hemoptizi Etiyolojisinde Olağanüstü Neden: Hughes-Stovin Sendromu

Onur Derdiyok, Hakan Yılmaz, Serdar Evman, Volkan Baysungur
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sureyyapasa Gogus Hastaliklari ve Gogus Cerrahisi Egitim ve Arastirma Hastanesi Gögüs Cerrahisi Klinigi

Hughes-Stovin sendromu, çok sayıda pulmoner ve/veya bronşiyal arter anevrizması bulunan derin ven trombozu ile kendini gösteren son derece nadir bir otoimmün klinik hastalıktır. Bu sendrom, Behçet hastalığını sistemik anevrizmalarla gösterebilen önemli bir kardiyovasküler durumdur. Bu yazıda, sağ alt lob pulmoner arter anevrizmaları nedeniyle tekrarlayan hayatı tehdit eden hemoptizi atakları olan ve son olarak pulmoner rezeksiyon ile tedavi edilen 16 yaşında bir kadın olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Akciğer rezeksiyonu, Hughes-Stovin sendromu; masif hemoptizi.

Onur Derdiyok, Hakan Yılmaz, Serdar Evman, Volkan Baysungur. An Extraordinary Cause in the Etiology of Recurrent Massive Hemoptysis: Hughes–Stovin Syndrome. SCIE. 2019; 30(2): 181-183

Corresponding Author: Onur Derdiyok, Türkiye
LookUs & Online Makale