ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A rare localisation of recurrent pleomorphic adenoma, maxillary sinus: case report [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-43153

A rare localisation of recurrent pleomorphic adenoma, maxillary sinus: case report

Cem Berkay Sınacı, Sultan Yalçın, Gaye Taylan Filinte, Kaan Gideroğlu, Celal Alioğlu
University of Health Sciences, Kartal Dr Lutfi Kirdar Education and Research Hospital, Plastic Surgery Department

Purpose: The case presented here is a rare localisation of pleomorphic adenoma which is the most frequent benign tumor of the parotid gland, in maxillary sinus
Materials and methods: A 13-yers-old girl, presented with an expanding palatal mass. İncisional biopsy revealed pleomorphic adenoma of the maxillary sinus and excision of the mass and reconstruction of the defect with bony allograft was perfomed. The patient was followed for 6 years with no recurrence and no additional therapy. At the end of the 6th year, the patient presented with expansion of the palatal tissue and recurrent mass excision and reconstruction with allograft was performed.
Results: The pathology of the specimen was pleomorphic adenoma again, and no recurrence was recorded fort he postoperative 1 year after the second operation.
Discussion: Pleomorphic adenoma is frequently demonstrated in the parotid gland, and maxillary sinus presantation is very rare. Pleomorphic adenoma should also be considered when painfull expansion of the palatal tissue is demonstrated.

Keywords: Pleomorphic adenoma, maxillary sinus, allograft

Nadir Görülen Bir Yerleşim Olan Maksiller Sinüste Nüks Pleomorfik Adenom Olgu Sunumu

Cem Berkay Sınacı, Sultan Yalçın, Gaye Taylan Filinte, Kaan Gideroğlu, Celal Alioğlu
Sağlık Bilimleri Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Parotis dokusunun en sık görülen benign tümörü olan pleomorfik adenomun nadir bir yerleşim yeri olarak maksiler sinüs kaynaklı bir olgu sunumu yapılmaktadır.
Materyal Metod: 13 yaşında bayan hasta damakta kitle şikayeti ile başvurdu, yapılan biyopsi sonrası pleomorfik adenom tanısı alan hastaya operasyon ile kitle eksizyonu ve allogreft kemik ile rekonstrüksiyon uygulandı. Ameliyat sonrası ek bir tedavi almayan hastada 6 yıl boyunca nüks gözlenmedi. Altıncı yıl sonunda tekrar damakta büyüme fark eden hastaya planlanan operasyonla nüks kitle küretajı ve tekrar allogreft kemik ile rekonstrüksiyon yapıldı.
Sonuçlar: Biyopsi sonucu nüks pleomorfik adenom olarak gelen hastanın 2. Ameliyatından sonraki 1. Yıl takibinde herhangi bir nüks saptanmadı.
Tartışma: Pleomorfik adenom sıklıkla tükrük bezlerinde görülmekte olup maksiller sinüste nadiren görülmektedir. Damakta ağrısız büyüme şikayeti ile başvuran hastalarda pleomorfik adenom ayırcı tanılar arasında düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Pleomorfik adenom, maksiler sinüs, allogreftCorresponding Author: Gaye Taylan Filinte, Türkiye
LookUs & Online Makale