ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Surgical Treatment of Synchronous Multiple Primary Lung Cancer: Report of Two Cases [SCIE]
SCIE. 2017; 28(3): 232-236 | DOI: 10.14744/scie.2017.42714

Surgical Treatment of Synchronous Multiple Primary Lung Cancer: Report of Two Cases

Recep Demirhan1, Kadir Burak Özer1, Ekin Ezgi Cesur1, Attila Özdemir1, Dilek Ece2, Fatma Tuğba Özlü1
1Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pathology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

The presence of more than 1 distinct lung cancer in the same patient, or multiple primary lung cancer (MPLC) is a rarely seen condition. Multiple lung cancers are classified as synchronous when more than 1 type of lung cancer is detected at the same time, and as metachronous tumors if the second tumor is detected some months after the first lesion. Synchronous tumors are more rare and the treatment and prognosis differs from that observed in metastatic lung cancers. In recent years, thanks to the development of radiological modalities, such as multislice computed tomography and positron emission tomography-computed tomography, as well as invasive diagnostic methods, such as endobronchial ultrasound, transthoracic needle aspiration biopsy, and transbronchial needle aspiration biopsy, the detection rate of synchronous tumors has increased.

Keywords: Synchronous tumor, multiple lung cancer, surgical treatment, metachronous tumor

Senkron Multipl Primer Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi: İki Olgu Sunumu

Recep Demirhan1, Kadir Burak Özer1, Ekin Ezgi Cesur1, Attila Özdemir1, Dilek Ece2, Fatma Tuğba Özlü1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İstanbul

Farklı birden fazla akciğer kanserin aynı hastada bulunması nadir görülen bir durumdur. İlk kez 1924 yılında yapılan bir otopsi sırasında karşılaşılan bu durum ‘multipl akciğer kanseri’ (MAK) adını almıştır. Multipl akciğer kanseri senkron ve metakron tümör olarak adlandırılır. Aynı anda farklı akciğer kanserinin saptanması senkron, ilk lezyonun saptanmasından belli bir zaman sonrasında ikinci tümör saptanıyorsa metakron tümör olarak adlandırılır. Senkron tümörler, metakron tümörlere göre daha nadir görülüp, tedavi ve prognozu diğer metastatik akciğer kanserlerine göre farklılık gösterir. Son yıllarda çok kesitli bilgisayarlı tomografi (BT), PET-BT gibi radyolojik yöntemler ile EBUS, TTİAB, TBİAB gibi invaziv tanı yöntemlerinin gelişmesi ile birlikte senkron tümörlerin saptanma oranları artmışdır. Bu yazıda, kliniğimizde tanı konulup, ameliyat edilen iki MAK olgusunun özellikleri, tanı ve tedavi süreçleri literatür bilgileri eşliğinde tartışılarak sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi tedavi, metakron tümör, multipl akciğer kanseri; senkron tümör.

Recep Demirhan, Kadir Burak Özer, Ekin Ezgi Cesur, Attila Özdemir, Dilek Ece, Fatma Tuğba Özlü. Surgical Treatment of Synchronous Multiple Primary Lung Cancer: Report of Two Cases. SCIE. 2017; 28(3): 232-236

Corresponding Author: Recep Demirhan, Türkiye
LookUs & Online Makale