ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Will the gains related to pulmonary rehabilitation continue in the first month after rehabilitation? [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-25238 | DOI: 10.14744/scie.2018.25238

Will the gains related to pulmonary rehabilitation continue in the first month after rehabilitation?

İpek Özmen1, Elif Yıldırım1, Meral Karakış2, Rüya Aydın2, Murat Öztürk2
1Health Sciences University Süreyyapaşa Chest Diseases And Thoracic Surgery Research And Training Hospital, Chest Diseases Istanbul, Turkey
2Health Sciences University Süreyyapaşa Chest Diseases And Thoracic Surgery Research And Training Hospital, Pulmonary Rehabilitation Unit, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) admitted to the pulmonary rehabilitation (PR) programme may lose their post-PR gains over time. In this study we aimed to investigate whether the gains after PR were continued in the first month after PR.
METHODS: COPD patients who completed the PR were evaluated retrospectively. Incremental Shuttle Walk Test(ISWT) was used to measure exercise capacity.In PR patients were trained in strengthening exercises, cycling, walking band,respiratory exercise training in the presence of physiotherapist in 2 days a week for a total of 8-week programme. After PR,patients were asked to record their exercise status each day to an exercise log.
RESULTS: A total of 35 COPD patients with a mean age of 64 ± 8 year participated in the study. There was a significant increase in exercise capacity at the ISWT before and after PR (0.001) and first month after the PR (p=0.001). In the St.George’s Respiratory Questionnaire significant improvement was observed before and after PR and in the first month control (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The increased exercise capacity and quality of life provided by PR in COPD patients continue in the early post-PR period, when patients continue to exert with behavioral changes in their daily lives.

Keywords: pulmonary rehabilitation, COPD, exercise capacity, quality of life

Pulmoner rehabilitasyona bağlı kazanımlar ilk ayda da devam eder mi?

İpek Özmen1, Elif Yıldırım1, Meral Karakış2, Rüya Aydın2, Murat Öztürk2
1Sağlık Bilimleri Üniveristesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi,göğüs Hastalıkları,i̇stanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniveristesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi,i̇stanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Pulmoner rehabilitasyon (PR) programına kabul edilen kronik obstrüktik akciğer hastaları (KOAH) PR sonrası kazanımlarını zamanla kaybedebilirler. Bu çalışmada, PR sonrası kazanımların PR sonrası ilk ayda devam edip etmediğini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Pulmoner rehabilitasyon (PR) programına kabul edilen kronik obstrüktik akciğer hastaları (KOAH) PR sonrası kazanımlarını zamanla kaybedebilirler. Bu çalışmada, PR sonrası kazanımların PR sonrası ilk ayda devam edip etmediğini araştırmayı amaçladık.
BULGULAR: PR programını tamamlayan ve birinci ay takip kontrollerine katılan KOAH hastaları retrospektif olarak değerlendirildi. Egzersiz kapasitesini ölçmek için Artan hızda mekik yürüme testi (AHMYT) kullanıldı. 8 haftalık PR programında haftada 2 gün fizyoterapist eşliğinde güçlendirme egzersizleri, bisiklet, yürüme bandı ve solunum egzersiz eğitimi verildi. PR sonrası hastaların egzersiz durumlarını bir egzersiz günlüğüne kaydetmeleri istendi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: KOAH hastalarında PR tarafından sağlanan egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesindeki kazanımlar, PR sonrası dönemde, hastaların günlük yaşamlarında davranış değişiklikleri ile devam ettirdikleri zaman devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: pulmoner rehabilitasyon, KOAH, egzersiz kapasitesi, yaşam kalitesiCorresponding Author: İpek Özmen, Türkiye
LookUs & Online Makale