ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Emergency Surgical Treatment in Primary Cerebral Hydatid Cyst: A Case Report and Review of the Literature [SCIE]
SCIE. 2017; 28(2): 143-146 | DOI: 10.14744/scie.2017.09797

Emergency Surgical Treatment in Primary Cerebral Hydatid Cyst: A Case Report and Review of the Literature

Alp Karaaslan1, Ali Börekci2
1Department of Neurosurgery, T.C. S.B., Esenyurt State Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Neurosurgery, T.C. S.B. SBÜ, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Hydatid cyst accounts for 3% to 4% of all intracranial lesions. The initial diagnosis is typically based on clinical suspicion, usually with a patient history of having traveled to a region where it is endemic or living in contact with cattle or dogs, and the diagnosis is confirmed with serological tests and imaging. Emergent surgery for cerebral hydatid cyst without first obtaining magnetic resonance image has also been reported in the literature. Presently described is a case of a 22-year-old patient who presented with symptoms of intracranial pressure and neurological deterioration diagnosed as primary cerebral hydatid cyst, and a review of the literature.

Keywords: Cerebral hydatid cyst, Echinococcus, emergency.

Primer Serebral Kist Hidatik Hastalığında Acil Cerrahi Tedavi: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması

Alp Karaaslan1, Ali Börekci2
1TC Sağlık Bakanlığı İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi
2TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hidatik kistler, tüm intrakranial lezyonların %3-4’ünü oluşturur. Tanı, tipik olarak sığır veya köpekle temas halinde olan bir yaşama ya da bir endemik alana seyahat geçmişine dayanan klinik şüpheye dayanır, serolojik testler ve görüntüleme ile teyit edilir. Literatürde serebral kist hidatik nedeni ile MRG çekilemeden acil olarak opere edilen nadir olgu bildirilmiştir. Bu çalışmada 22 yaşında intrakranial basınç artışı bulgularıyla acil servise başvuran ve ani nörolojik kötüleşme ile acil operasyona alınan primer serebral kist hidatik olgusu literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Acil, ekinokokkus, serebral kist hidatik.

Alp Karaaslan, Ali Börekci. Emergency Surgical Treatment in Primary Cerebral Hydatid Cyst: A Case Report and Review of the Literature. SCIE. 2017; 28(2): 143-146

Corresponding Author: Ali Börekci, Türkiye
LookUs & Online Makale