ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Melkersson–Rosenthal Syndrome: A Case Report [SCIE]
SCIE. 2018; 29(2): 136-138 | DOI: 10.14744/scie.2018.06025

Melkersson–Rosenthal Syndrome: A Case Report

Sedat Aydın, Seva Öztürk, Abdussamet Faraşoğlu, Tolga Çakıl, Sedef Çoruk
Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Health Sciences University, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Melkersson-Rosenthal Syndrome (MRS) is a rare disease characterized by the triad of recurring facial paralysis, a fissured tongue, and recurring swelling of the lips and/or face. The etiology is unknown; it may be caused by hereditary factors or conditions occurring later in life. Observation of all 3 of the classic manifestations is rare; most often the symptoms are seen alone or in a pair, and they may appear at any stage of life. This report is the description of the case of a 51-year-old woman who was diagnosed with MRS based on her history and clinical features.

Keywords: Facial swelling, fissured tongue; Melkersson- Rosenthal Syndrome; recurring facial paralysis.

Melkersson–Rosenthal Sendromu: Olgu Sunumu

Sedat Aydın, Seva Öztürk, Abdussamet Faraşoğlu, Tolga Çakıl, Sedef Çoruk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kirdar Eğitim Ve Araştirma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Melkersson-Rosenthal sendromu tekrarlayan fasiyal paralizi, fissürlü dil ve tekrarlayan dudak ve/veya yüzde şişlik triyadı ile kendini gösteren, etiyolojisi tam olarak bilinmeyen ve nadir görülen bir hastalıktır. Kalıtsal veya akkiz etkenlerin yol açabileceği düşünülmektedir. Klasik triadın görülmesi nadir olup çoğunlukla tek ya da iki semptom birlikte görülmektedir. Bulgular hayatın farklı dönemlerinde ayrı ayrı da ortaya çıkabilmektedir. Bu yazıda, öykü ve klinik özellikleriyle 51 yaşında kadın hastada Melkersson-Rosenthal sendromu tanısı alan olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Fasiyal ödem, fissürlü dil; Melkersson-Rosenthal sendromu; tekrarlayan fasiyal paralizi.

Sedat Aydın, Seva Öztürk, Abdussamet Faraşoğlu, Tolga Çakıl, Sedef Çoruk. Melkersson–Rosenthal Syndrome: A Case Report. SCIE. 2018; 29(2): 136-138

Corresponding Author: Sedat Aydın, Türkiye
LookUs & Online Makale