ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Melkersson–Rosenthal syndrome: Case Report [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-06025 | DOI: 10.14744/scie.2018.06025

Melkersson–Rosenthal syndrome: Case Report

Sedat Aydın, Seva Öztürk, Abdussamet Faraşoğlu, Tolga Çakıl, Sedef Çoruk
Health Sciences University, Kartal Dr. Lutfi Kirdar Research Ve Training Hospital,otolaryngology-head And Neck Surgery Clinic, Istanbul, Turkey

Melkersson Rosenthal Syndrome is a rare disease characterized by recurrent facial paralysis, fissured tongue, and recurrent lips and / or face swelling triads, the etiology of which is unknown. It may be caused by hereditary or later acquired factors. Classical triad manifestations are rare and mostly seen alone or in combination with two major symptoms that can appear in different periods of life and individually In this presentation, a 51-year-old woman with Melkersson-Rosenthal Syndrome was diagnosed with history and clinical features.

Keywords: Melkersson-Rosenthal Syndrome, recurrent facial paralysis, fissured tongue, facial swelling

Melkersson–Rosenthal Sendromu: Olgu Sunumu

Sedat Aydın, Seva Öztürk, Abdussamet Faraşoğlu, Tolga Çakıl, Sedef Çoruk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kirdar Eğitim Ve Araştirma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Melkersson Rosenthal Sendromu tekrarlayan fasiyal paralizi, fissürlü dil ve tekrarlayan dudak ve/veya yüzde şişlik triyadı ile karakterize, etyolojisi tam olarak bilinmeyen ve nadir görülen bir hastalıktır. Kalıtsal veya akkiz etkenlerin yol açabileceği düşünülmektedir. Klasik triadın görülmesi nadir olup çoğunlukla tek ya da iki semptom birlikte görülmektedir. Bulgular hayatın farklı dönemlerinde ayrı ayrı da ortaya çıkabilmektedir. Bu sunumda öykü ve klinik özellikleriyle 51 yaşında kadın hastada Melkersson-Rosenthal Sendromu tanısı alan olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Melkersson-Rosenthal Sendromu, tekrarlayan fasiyal paralizi, fissürlü dil, fasiyal ödemCorresponding Author: Sedat Aydın, Türkiye
LookUs & Online Makale