ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science SERUM URIC ACID LEVEL IN TREATMENT OF PULMONARY TUBERCULOSIS [SCIE]
SCIE. 1996; 7(1): 579-581

SERUM URIC ACID LEVEL IN TREATMENT OF PULMONARY TUBERCULOSIS

Ahmet İlgazli1, Benan Çağlayan1, Neslihan Özaydın1, Hakan Cinemre1, Sevim Ak1
Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi, İstanbul

In this study, we investigated the effects of three specific antituberculosis drugs including Morphazinamide on serum uric acid level of 40 female patients with pulmonary tuberculosis who had not received any antituberculosis therapy previously. Their mean age was 22.8±7.5. The serum uric acid levels were examined in the first and second months of therapy. Increased levels were found in three cases in the first month and in one case in the second month. There was no significant difference between the levels before treatment, and in the first and second months of the treatment. Side effects were not noticed during two months (p=0.735). In conclusion, we decided that morphazinamide is a reliable drug in the treatment of tuberculosis.


AKCİĞER TÜBERKÜLOZU TEDAVİSİNDE SERUM ÜRİK ASİT DÜZEYİ

Ahmet İlgazli1, Benan Çağlayan1, Neslihan Özaydın1, Hakan Cinemre1, Sevim Ak1
Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi, İstanbul

Çalışmamızda daha önce tedavi edilmemiş 40 akciğer tüberkülozla kadın olguda (yaşları 13-51) Morphazinamid ile birlikte üç spesifik antitüberküloz ilacın iki ay günlük kullanımının serum ürik asit düzeyine etkisi araştırıldı. Yaş ortalaması 22.82+7.53 olan olguların tedavi öncesinde, tedavilerinin birinci ve ikinci aylarında serum ürik asit düzeyleri ölçüldü. Tedavinin birinci ayında üç olgunun, ikinci ayında bîr olgunun serum ürik asit düzeyinde artış saptandı. Tedavi öncesi, birinci ve ikinci ay değerleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0.735). Olguların iki aylık tedavileri esnasında herhangi bir yan etki gözlenmedi. Modern tüberküloz başlangıç tedavisinde mutlaka bulunması gereken Morphazinamid'in güvenle kullanılabilecek bir ilaç olduğu kanısına varıldı.


Ahmet İlgazli, Benan Çağlayan, Neslihan Özaydın, Hakan Cinemre, Sevim Ak. SERUM URIC ACID LEVEL IN TREATMENT OF PULMONARY TUBERCULOSIS. SCIE. 1996; 7(1): 579-581
LookUs & Online Makale