ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science BRAIN METASTASIS IN CANCER PATIENTS AND RADIO THERAPY [SCIE]
SCIE. 1991; 2(4): 242-244

BRAIN METASTASIS IN CANCER PATIENTS AND RADIO THERAPY

Osman Kozluca1
Kartal Devlet Hastanesi Radyoterapi Bölümü,İstanbul

Many authorities suggest that brain metastases are the most smooth reason of death in cancer. So if one can not achieve control over primary disease ought not to give any irradiation to the brain. Following examples can allow to understand this clinical problem.


KANSERLİ HASTALARDA BEYİN METASTAZI VE RADYOTERAPİSİ

Osman Kozluca1
Kartal Devlet Hastanesi Radyoterapi Bölümü,İstanbul

Birçok otorite, beyin metastazının kansere bağlı ölüm nedenleri arasında hastaya en az zahmet vereni olduğunu ve bu nedenle eğer primer hastalığın kontrolü sağlanamazsa beyne radyoterapi verilmemesi gerektiğini öne sürmektedirler. Aşağıdaki örnekler bu konunu anlaşılmasına yardımcı olabilecektir.


Osman Kozluca. BRAIN METASTASIS IN CANCER PATIENTS AND RADIO THERAPY. SCIE. 1991; 2(4): 242-244
LookUs & Online Makale